Tidigare Jury

Jury 2007


Presentation

Presentation av Jury 2007

 

Guldäpplets jury 2007

Mona Wiklander, speciallärare, Kungsgårdens skola i Sandviken, vinnare av Guldäpplet 2006.

Hans Norkvist och Sten Canevall, lärare/projektledare vid Fantasifabriken, grundskolor och förskolor i Skärholmen, vinnare av Guldäpplet 2005.

Alfredo Castro, bildlärare, Tegs centralskola , Umeå, vinnare av Guldäpplet 2005.

Peter Becker, chefredaktör för tidskriften Datorn i Utbildningen, ordförande i juryn

Roger Bodin, 1:e vice ordförande i Lärarförbundet

Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund

Lena Elfvingsson, rektor i Järfalla utanför Stockholm, styrelsen Föreningen Datorn i utbildningen

Lena Nydahl, vd Skolporten

Sven-Erik Rehnman, Fujitsu Siemens Computers AB

 

Jury 2006


Presentation

Presentation av Jury 2006

 

Guldäpplets jury 2006

Hans Norkvist och Sten Canevall, Fantasifabriken, Bredängsskolan och Lillholmsskolan, Stockholm, vinnare av Guldäpplet 2005

Alfredo Castro, bildlärare, Tegs centralskola , Umeå, vinnare av Guldäpplet 2005

Katarina Öhman, mediepedagog, Tranås kommun, vinnare av Guldäpplet 2004

Peter Becker, chefredaktör för tidskriften Datorn i Utbildningen, ordförande i juryn

Roger Bodin, förste vice ordförande i Lärarförbundet

Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen i Lärarnas riksförbund

Kersti Hjertqvist, omvärldsanalytiker vid utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Lena Nydahl, sekr Kompetensstegen och stf generaldirektör vid Centrum för flexibelt lärande

Sven-Erik Rehnman, Fujitsu Siemens Computers AB

 

Jury 2005


Presentation

Presentation av Jury 2005

 

Guldäpplets jury 2005

Katarina Öhman, mediepedagog, Tranås kommun, vinnare av Guldäpplet 2004

Lars-Göran Aasa, Rönninge gymnasium i Salem, vinnare av Guldäpplet 2003

Olof Vahlström vid Bergs gymnasium i Svenstavik, vinnare av Guldäpplet 2003

Peter Becker, chefredaktör för tidskriften Datorn i Utbildningen, ordförande i juryn

Kersti Hjertqvist, omvärldsanalytiker vid utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Lena Nydahl, sekr Kompetensstegen och stf generaldirektör vid Centrum för flexibelt lärande

Sven-Erik Rehnman, Fujitsu Siemens Computers AB

 

 

Jury 2004


Presentation

Presentation av Jury 2004

Guldäpplets jury 2004

Lars-Göran Aasa, Rönninge gymnasium i Salem, vinnare av Guldäpplet 2003

Olof Vahlström, Bergs gymnasium i Svenstavik, vinnare av Guldäpplet 2003

Haldis Vingestam, IT/Mediepedagog i Överkalix och vinnare av Guldäpplet 2002

Peter Becker, chefredaktör för tidskriften Datorn i Utbildningen, ordförande i juryn
Kersti Hjertqvist, omvärldsanalytiker vid utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Lena Nydahl, koordinator och stf generaldirektör vid Centrum för flexibelt lärande (CFL), tidigare vid Delegationen för IT i Skolan

Sven-Erik Rehnman, Fujitsu Siemens Computers AB

Jury 2003


Presentation

Presentation av Jury 2003

Guldäpplets jury 2003

Kersti Hjertqvist, projektledare IT-center Stockholms stad,

Lena Nydahl, CFL, tidigare Delegationen för IT i skolan

Sven-Erik Rehnman, Fujitsu Siemens Computers AB

Haldis Vingestam, IT/Medie-pedagog i Överkalix

Peter Becker, ordförande, chefredaktör tidskriften Datorn i Utbildningen.

Sida 5 av 512345