– Jury 2013

Jury 2013

Presentation

Guldäpplets jury 2013

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU, ordförande i juryn

Alexandra Blomberg, affärsutvecklingschef Smart, Netsmart AB

Lena Elfvingsson, biträdande skolchef, för- och grundskolor, Järfälla kommun

Berit Engberg, samordnare it i lärandet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Robert Fahlgren, förbundsstyrelsen i Lärarförbundet, Skellefteå

Elin Forss, produktutvecklare, Tieto Education, Healthcare & Welfare AB

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, Simrishamn

Sven-Erik Rehnman, Fujitsu Technology Solutions AB, Stockholm

Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund, Stockholm

Åsa Steholt Vernerson, VD, Gleerups

Johan Wahlström, programansvarig för skolan på CeSam, Sveriges Kommuner och Landsting

Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog i Mölndal, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2011

Marie Andersson, lärare Eskelhem skola, Gotland, vinnare av Guldäpplet 2011

Christina Löfving, lärare Stenungsund, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2012

Ulrika Ryan, lärare på Byskolan, Lund, vinnare av Guldäpplet 2012