– Jury 2012

Jury 2012

Presentation

Guldäpplets jury 2012

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU, ordförande i juryn

Marie Andersson, Eskelhem skola, Gotland, vinnare av Guldäpplet 2011

Alexandra Blomberg, affärsutvecklingschef Smart, Netsmart AB

Lena Elfvingsson, biträdande skolchef, för- och grundskolor, Järfälla kommun

Berit Engberg, samordnare it i lärandet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Robert Fahlgren, förbundsstyrelsen i Lärarförbundet, Skellefteå

Martin Fernström, lärare vid Årstaskolan i Stockholm, vinnare av Guldäpplet 2010

Elin Forss, produktutvecklare, Tieto Education, Healthcare & Welfare AB

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, Simrishamn

Sven-Erik Rehnman, Fujitsu Technology Solutions AB, Stockholm

Josef Sahlin, lärare vid Årstaskolan i Stockholm, vinnare av Guldäpplet 2010

Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund, Stockholm

Joachim Thornström, IT-pedagog och IT-samordnare på Kultur och Utbildning, Ystad kommun, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2010

Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog i Mölndal, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2011

Johan Wahlström, programansvarig för skolan på CeSam, Sveriges Kommuner och Landsting