Nuvarande Jury

Johan Runesson

styrelseledamot
Sveriges Lärare

Presentation

Presentation av Johan Runesson

Johan Runesson, förbundsstyrelsen Sveriges Lärare, leg lärare i engelska, svenska och musik. Medlem i Guldäpplets jury från och med 2021.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Det är att får vara delaktig i processen kring utveckling av den digitala progressionen i svensk skola, och att dessutom få vara med i att sprida goda exempel.

 

Mikael Svensson

programansvarig
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Presentation

Presentation av Mikael Svensson

Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner  tidigare utvecklingsledare för digitalisering samt IKT-strateg i Gävle kommun och leg lärare i Ma/NO/Tk. Medlem i Guldäpplets jury 2019 – 

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag ser det som väldigt viktigt att få lyfta de duktiga lärare som utvecklar och förbättrar undervisningssituationen för våra elever med hjälp av IT. Genom att använda IT så kan vi göra skolan mer likvärdig och förståelig. De nominerade lärarna och särskilt pristagarna bidrar på ett värdefullt sätt till detta. Genom att sitta med i juryn lär också jag mig av de nominerade lärarna som arbetar med nya processer med stöd av digitala verktyg och resurser.

 

Lotta Ramqvist

undervisningsråd
Skolverket

Presentation

Presentation av Lotta Ramqvist

Lotta Ramqvist, undervisningsråd, Skolverket. Medlem i Guldäpplets jury från och med 2021 

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Att få ta del av alla fantastiska exempel på hur lärare idag använder digitaliseringen för att skapa ett mervärde i undervisningen. Guldäpplet synliggör lärares arbete, engagemang, kreativitet, nytänkande och delarglädje. Det är spännande att läsa alla motiveringar och att diskutera alla goda exempel tillsammans i juryn. Utifrån min egen erfarenhet av undervisning samt mitt tidigare arbete som IT-pedagog, kan jag relatera till lärarens digitala vardag och se de möjligheter och utmaningar som lärare idag står inför när det gäller digitalisering.

Semir Susic

koordinator
eTwinning

Presentation

Presentation av Semir Susic

Semir Susic, koordinator eTwinning. Lärare i svenska och franska, grundskolans senare år. Medlem i guldäpplet jury 2022–

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Det är väldigt spännande att få vara med i juryn och ta del av all innovativ undervisning som bedrivs runtom i landet. Det är viktig input för oss! Vårt mål är att alla Sveriges lärare ska känna till eTwinning och våga koppla på internationella samarbeten till den egna undervisningen. Vi har mycket att lära av varandra i Europa och vi hoppas kunna stärka det internationella perspektivet i juryns arbete.

 

 

Henrik Rentsch

CEO/CINO
Netsmart

Presentation

Presentation av Henrik Rentsch

Henrik Rentsch, CEO/CINO, Netsmart. Jurymedlem sedan 2019.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Vi har under många år aktivt deltagit och följt utvecklingen och digitaliseringsprocessen i skolorna genom SMART Board. Det är intressant och viktigt att premiera goda idéer och tillämpningar inom skola och utbildning.

– Sveriges konkurrenskraft internationellt är beroende av att vår utbildning ligger i framkant när det gäller att kunna tillämpa digitala verktyg. Att uppmuntra och stimulera de pedagoger som med initiativkraft och nytänkande
bidrar till att höja kvaliteten inom utbildning känns för mig extra viktigt. Ibland får man också idéer och uppslag som kan tas tillvara inom den egna verksamheten.

Alexandra Blomberg

marknads- och försäljningschef
ILT inläsningstjänst

Presentation

Presentation av Alexandra Blomberg

 

Alexandra Blomberg, marknads- och försäljningschef, ILT Inläsningstjänst. Jurymedlem 2012-2013, 2018-

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Med min bakgrund från skolvärlden vet jag att det är pedagogerna som gör skillnad i undervisningen för våra elever och att det är de som bidrar till skolutvecklingen i Sverige. Lärarrollen är komplex idag, och det är därför extra roligt att kunna vara med och lyfta och fokusera på goda pedagogiska exempel där lärarna visat att de delar med sig av sina erfarenheter och sin kompetens. Guldäpplet fokuserar på det pedagogiska arbetet och kollegiala lärandet och jag tror att det är genom att lyfta just det arbetet i skolan som förhoppningsvis bidrar till att kanske fler vill bli lärare i framtiden.

– Senast jag satt i juryn för Guldäpplet var 2013 då jag arbetade på Netsmart. I min roll på ILT Inläsningstjänst tycker jag att det är viktigt att vara med i forum och arenor där branschen gemensamt vill lyfta duktiga pedagoger.

Mats Rosenkvist

vd och grundare
BravoLesson

Presentation

Presentation av Mats Rosenkvist

 

Mats Rosenkvist, vd och grundare BRAVOLesson.  Jurymedlem sedan 2022.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag brinner för elevernas lärande. Därför blir är det spännande att vara en del av den kraft som Guldäpplet är för svenska skola – att på nära håll ta del av alla skickliga och innovativa lärares arbete för att utveckla undervisning och lärande med stöd av digitala verktyg och resurser.

Susanne Kjällander

universitetslektor
Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Presentation

Presentation av Susanne Kjällander

Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019. Jurymedlem 2021–

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– I mitt arbete möter jag så många fantastiska pedagoger som outtröttligt jobbar innovativt och kreativt – särskilt nu när pandemin på många sätt satt deras digitala kompetens på prov och även utvecklat den. Guldäpplet är ett så fint sätt att lyfta och sprida dessa eldsjälars arbete.

– I min roll som forskare är det mycket utvecklande att bli uppdaterad gällande vardagen i förskola och skola. Att dessutom få diskutera digitalisering och undervisning med lärare, andra forskare eller strateger och rektorer med samma intresse i gränssnittet mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är så utvecklade. De seminarier jag haft i Guldäpplets forskardialog har varit bland det roligaste jag gjort på sista tiden! 

Sida 2 av 512345