Nuvarande Jury

Ellinor Hallerström

IKT-nätverket förskolan, Södertälje kommun
Guldäpplejuryns särskilda pris 2022

Presentation

Presentation av Ellinor Hallerström

Ellinor Hallerström, förskollärare med speciellt IKT uppdrag på Vattentornets förskola,
representant för IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2022.

Peter Becker

Juryns ordförande
Stiftelsen DIU

Presentation

Presentation av Peter Becker

 

Peter Becker, stiftelsen DIU. Juryns ordförande och initiativtagare till lärarpriset Guldäpplet.

– Arbetet med Guldäpplet är väldigt roligt, då juryn får en inspirerande inblick i mycket av det nytänkande som finns i svensk skola och lärarkår. Många goda beprövade erfarenheter har tidigt kunnat skönjas bland de nominerade, som bloggskrivande och skriva sig till läsning i skriv och lässtart för att ta några exempel. Jag ser Guldäpplet som en spegel av den kunskapsprocess som pågår i svensk lärarprofession, i prövande och skapande av de nya möjligheter som uppstår i det digitala mötet med skolan. Ett särskilt värde är att de nomineringar kollegor och skolledare gör ger en bra bild av utvecklingen. Vi är stolta över det bidrag vi ger till svensk skolutveckling och synliggörande av professionen med arbetet kring Guldäpplet.

Djupare perspektiv: Varför Guldäpplet?

Kontakt:
e-post: peter.becker@diu.se
telefon:070-710 44 53

Robert Fahlgren

Juryns vice ordförande
2:e vice ordförande, Sveriges Lärare

Presentation

Presentation av Robert Fahlgren

 

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet, grundskollärare i årskurs 4-9. Medlem i Guldäpplets jury sedan 2008.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Att få sitta i Guldäpplejuryn är en fantastisk förmån då man får en möjlighet att ”lära känna” så många drivande, inspirerande och nytänkande lärare. Lära känna via webb, nomineringar och personliga möten. Ta chansen att lära känna dessa lärare du med – de finns på webben där de kan ge också dig inspiration och ett engagemang att jobba med digitala verktyg.

Johan Runesson

styrelseledamot
Sveriges Lärare

Presentation

Presentation av Johan Runesson

Johan Runesson, förbundsstyrelsen Sveriges Lärare, leg lärare i engelska, svenska och musik. Medlem i Guldäpplets jury från och med 2021.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Det är att får vara delaktig i processen kring utveckling av den digitala progressionen i svensk skola, och att dessutom få vara med i att sprida goda exempel.

 

Mikael Svensson

programansvarig
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Presentation

Presentation av Mikael Svensson

Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner  tidigare utvecklingsledare för digitalisering samt IKT-strateg i Gävle kommun och leg lärare i Ma/NO/Tk. Medlem i Guldäpplets jury 2019 – 

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag ser det som väldigt viktigt att få lyfta de duktiga lärare som utvecklar och förbättrar undervisningssituationen för våra elever med hjälp av IT. Genom att använda IT så kan vi göra skolan mer likvärdig och förståelig. De nominerade lärarna och särskilt pristagarna bidrar på ett värdefullt sätt till detta. Genom att sitta med i juryn lär också jag mig av de nominerade lärarna som arbetar med nya processer med stöd av digitala verktyg och resurser.

 

Lotta Ramqvist

undervisningsråd
Skolverket

Presentation

Presentation av Lotta Ramqvist

Lotta Ramqvist, undervisningsråd, Skolverket. Medlem i Guldäpplets jury från och med 2021 

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Att få ta del av alla fantastiska exempel på hur lärare idag använder digitaliseringen för att skapa ett mervärde i undervisningen. Guldäpplet synliggör lärares arbete, engagemang, kreativitet, nytänkande och delarglädje. Det är spännande att läsa alla motiveringar och att diskutera alla goda exempel tillsammans i juryn. Utifrån min egen erfarenhet av undervisning samt mitt tidigare arbete som IT-pedagog, kan jag relatera till lärarens digitala vardag och se de möjligheter och utmaningar som lärare idag står inför när det gäller digitalisering.

Semir Susic

koordinator
eTwinning

Presentation

Presentation av Semir Susic

Semir Susic, koordinator eTwinning. Lärare i svenska och franska, grundskolans senare år. Medlem i guldäpplet jury 2022–

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Det är väldigt spännande att få vara med i juryn och ta del av all innovativ undervisning som bedrivs runtom i landet. Det är viktig input för oss! Vårt mål är att alla Sveriges lärare ska känna till eTwinning och våga koppla på internationella samarbeten till den egna undervisningen. Vi har mycket att lära av varandra i Europa och vi hoppas kunna stärka det internationella perspektivet i juryns arbete.

 

 

Sida 2 av 612345...Sista »