Årets finalister:
Digitalt kompetenta lärare med innovativ undervisning utvecklar hela skolan

Foto på Finalisterna Guläpplet 2021

Bilden: Årets finalister, från vänster: Ulrica Elisson Grane, Ullvi skola i Leksand, Karolin Wagner, Innovitasolan Landskrona och Helen Larsson, Rosenlundsskolan i Jönköping. Foto: Daniel Eriksson/Figjam.nu, Ola Wagner, Malin Sonnerfjord

Ett hundratal lärare har nominerats till 20-årsjubilerande lärarpriset Guldäpplet. Bland dessa har juryn utsett årets tre finalister, som presenterades i samband med ett digitalt event på tisdagen.

– Årets finalister är tre lärare som bryter ny mark och utvidgar professionens gränser. De visar hur digitalt kompetenta lärare kan vara drivande i att förnya undervisning och lärande och samtidigt bidra till utvecklingen av hela skolan. De visar också mycket konkret på hur de med användning av digitala arbetsformer på ett innovativt sätt kan ge alla sina elever, oavsett förutsättningar, möjlighet att lyckas, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i Guldäpplets jury.

Till årets finalister till lärarpriset Guldäpplet har juryn utsett:

Helen Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan (grundsärskola) F-6, och it-pedagog på skolan, Jönköping. Med sitt ”digiloga” arbete, analogt såväl som digitalt, utvecklar Helen undervisningen för att ge alla elever möjlighet att nå målen. Hon ger eleverna en verktygslåda av stödfunktioner där eleverna väljer de stöd de behöver – på så vis skapas normen att alla är olika, och att det är helt okej. För kollegorna startade Helen sin ”IT-terapi” där kollegorna kan utbyta erfarenheter och få hjälp med frågor och problem kring digitala verktyg. Aktiv även i det kollegiala samarbetet på sin arbetsplats och i kommunala nätverk bidrar Helen starkt i vida kretsar till att utveckla både arbetssätt och nya tänkesätt. 

Karolin Wagner, slöjdlärare, Innovitaskolan Landskrona, (tidigare PeterSvenskolan). Karolin möter eleverna i deras vardag, hittar elevernas intresse och bygger vidare på detta när hon skapar uppgifter som eleverna arbetar med i slöjden. Att arbeta digitalt med eleverna blir naturligt för Karolin, undervisningen blir mer varierad och hon möter eleverna i deras element. De digitala hjälpmedlen bidrar till att fler elever når målen och kan visa sina arbetsresultat på olika sätt. Ämnesövergripande samarbeten med kollegorna ger eleverna en helhetssyn och insikt i att ämnena i skolan hör ihop, även i livet och samhället utanför skolan. Karolin inspirerar kollegor i när och fjärran att arbeta både digitalt och ämnesövergripande. 

Ulrica Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och digitaliseringsutvecklare. I fokus för Ulrica är att skapa en stödjande, tillgänglig och motiverande lärmiljö. I hennes klassrum är både miljö och undervisning genomtänkt i varje detalj och digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel finns tillgängliga för alla som behöver det. Hon skapar en undervisning tillgänglig för alla, på lika villkor. Ulrica är en oförtröttlig inspiratör, digitaliseringsutvecklare och skapare av material som hon delar med sig av till andra genom workshops, föreläsningar och sociala medier. Ulrica får mycket energi av utbytet med kollegor över hela landet och möter ett starkt gensvar även nationellt.

Prisutdelning och Guldäpplets dag

Den slutliga vinnaren av lärarpriset Guldäpplet 2021 presenteras torsdagen den 28 oktober på Guldäpplets dag, i Stockholm, och on-line. Då kommer också samtliga tre finalister att presentera sitt arbete i dialog med forskare.

På Guldäpplets dag kommer också Guldäpplejuryns Jubileumspris att utdelas, till personer som under Guldäpplets 20 år spelat särskilt stor roll för att inspirera lärare att utforska och utveckla de digitala möjligheterna med sina elever och kollegor under avsevärd del av de tjugo åren 2002-2021. 

Lär känna finalisterna

Här kan du läsa mer om de tre finalistnerna.
Helen Larsson
Karolin Wagner
Ulrica Elisson Grane