Helen Larsson

Foto på Helen Larsson

Helen Larsson

Rosenlundsskolan (särskola) F-6
Jönköping

Presentation

Finalist till Lärarpriset Guldäpplet 2021

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är speciallärare och jobbar med klassansvar på en grundsärskola i Jönköping. Jag har ansvar för samtliga teoretiska ämnen för en åk 2 som läser ämnen. Utöver det är jag även it-pedagog på F-6, både för grundsärskolans och grundskolans personal. Jag gör mitt bästa för att stötta personal på skolan genom till exempel it-terapi, workshops, instruktionsfilmer och bollplank för hur undervisningen kan utvecklas genom det digitala. För att nå ut med tips och idéer kring hur digitala verktyg kan samverka med analoga arbetssätt, startade jag 2019 instagramkontot @mitt_digiloga_klassrum.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag strävar efter att elever ska känna sig inkluderade och delaktiga. De ska få känna att de lyckas och att de utvecklas. Med stöd av digitala verktyg kan jag på ett bättre och enklare sätt skapa en lärmiljö som möjliggör detta. Elever får ta till sig kunskap på olika sätt och de får också visa sin kunskap på olika sätt. Med digitala verktyg kan de få ta till sig och visa sin kunskap på sätt som tidigare inte var möjligt.

– Jag erbjuder olika stöd till eleverna och jobbar utifrån att normen är att vi är olika och därför också behöver olika stöd. De digitala verktygen skapar här förutsättningar för att få elever att känna sig delaktiga samt att de når längre i sin kunskapsutveckling. Jag tycker också att de digitala verktygen öppnar upp för att på ett sätt som blir mer konkret och tydligare, kunna föra samtal med eleverna om deras lärande och utveckling.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen. Att kunna väva in anpassningar genom digitala verktyg i grundpedagogiken är en stor vinst, vilket gör att jag inte behöver jobba med så mycket speciallösningar för enskilda elever. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att det inte finns en universell lösning som fungerar i alla klasser. Stödet och valet av hur de digitala verktygen används är beroende av de elever jag har i klassrummet. Allt anpassas utifrån dem, så även digitala arbetssätt och stöd.

– När det gäller att planera, genomföra undervisning och efterarbete av denna samt
annat inom läraryrket, så anser jag att digitala resurser är tidsbesparande och effektiva.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Jag anser att skolans digitalisering verkligen fick sig en skjuts framåt under coronatiden. Lärarkåren tvingades mer eller mindre att under kort tid utveckla sitt användande av digitala resurser och arbetssätt. En eloge till alla lärare som tog sig an denna nya utmaning med bravur, även om den krävde mycket energi och tid.

– För egen del kommer jag ta med mig erfarenheten av att undervisa klassen på distans. Det var något jag aldrig hade trott skulle ske under mina år i grundsärskolan. Men det gick! Och det var nyttigt och lärorikt att testa.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– På skolan har vi haft olika satsningar inom kompetensutveckling kring digitalisering där alla pedagoger varit delaktiga. Dessutom sker ett kollegialt lärande under min it-terapi. Det är nämligen inte bara jag som ger stöd åt kollegor utan de som kommer, lyssnar på varandras frågor och tillsammans ger vi stöd åt varandras utmaningar och problem.

– Genom att vara ödmjuk och hjälpsam, försöker jag få kollegorna känna att de utvecklas utifrån sin nivå, att de ska ta ett steg i taget och känna att de blir trygga med de digitala verktyg som de tar sig för. Genom workshops, instruktionsfilmer, inspiration och it-terapi försöker jag vara ett stöd i ett få med kollegorna på den digitala resan.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag får nog svara Ipaden i sig! Det finns så otroligt många funktioner som kan ge eleverna stöd i sin kunskapsutveckling samtidigt som vi kan använda den på ett kreativt sätt som utmanar elevernas fantasi och skapande. Med en Ipad och ett genomtänk arbetssätt behövs inte en uppsjö av appar!

– Exempel på stödfunktioner är att eleverna kan tala in sin text, de kan få texten uppläst och de kan få lyssna på böcker. Andra stödfunktioner är att lägga in visuellt stöd i QR-koder som är kopplade till olika uppgifter. Det kreativa skapandet kan utrycka sig i att eleverna ritar vattnets kretslopp i en ritapp för att sedan tala in eller skriva ner sin kunskap om detta. Vi lär oss också hur ett foto kan göras svartvitt för att sedan skrivas ut och med färg måla på fotot. Så att jobba digilogt, är möjligt i skolans samtliga ämnen!