Vilka får Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021?

Guldäpplet fyller 20 år! Det firar vi med att – utöver Lärarpriset Guldäpplet – dela ut Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021!

– Förra året gick Guldäpplejuryns särskilda pris till Sveriges alla lärare för extraordinära digitala insatser i samband med pandemin. I år firar Guldäpplet 20 år och då kommer Guldäpplets jury att dela ut Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury. Jubileumsutmärkelsen går till ett antal personer, huvudsakligen utanför lärarkåren, som haft stor direkt betydelse för att inspirera lärare. Inspirera till att utforska och utveckla de digitala möjligheterna i skolan tillsammans med elever och kollegor under en avsevärd del av de tjugo åren 2002–2021 – då lärarpriset Guldäpplet utdelats.

– Motivet till Guldäpplets Jubileumsutmärkelse är att blicka bakåt för att bättre kunna gå vidare framåt. Precis som det betyder mycket för elever som ständigt möter nya utmaningar och prov, att ibland vända sig om och se bakåt. Se allt de lärt sig, hur de utvecklats. På samma sätt vill vi genom en tillbakablick på tjugo års digital skolutveckling lyfta några av de personer utanför skolan som givit avgörande stöd på vägen.

– Blicken i backspegeln och reflektioner över färden hittills och dess lärdomar, tar vi med oss framåt. Jubileumsutmärkelsen hoppas vi ska bidra på färden mot framtiden.

Efter en omfattande beredning, diskussioner och arbete med flera referensgrupper och omröstningar, har Guldäpplets jury beslutat att lyfta fram ett antal personer från åren 2002-2021 som kommer att tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse. Totalt är det 20 enskilda personer/grupper i fem olika kategorier. Vilka det blir kommer att tillkännages under perioden fram till Guldäpplets Dag och belönas denna dag, den 28 oktober.

De fem kategorierna är:
• fristående nationella aktörer, föreläsare, och författare – namnen publiceras måndag 25 oktober
• utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer – namnen publiceras måndag 25 oktober
• nationella forskare med direkt betydelse för lärarna – namnen publiceras tisdag 26 oktober
• kommunala innovatörer (2002-2015) – namnen publiceras onsdag 27 oktober
• ledare regionala mediecentra – namnen publiceras onsdag 27 oktoberOch missa inte

I samband med Guldäpplets jubileum sänder vi också några webbinarier, närmast:

Guldäpplets Jubileumswebbinarium, nr 2:
Måndag 25 oktober kl 11.30–12.00, via Zoom
Tema: Skola i digital värld – från kilskrift till kod.
Om tecken, artefakter och deras roll i lärande

Karin Nygårds, Roger Säljö, Annika Agélii Genlott och Peter Becker

Medverkande: Karin Nygårds, Guldäpplevinnare 2014, Roger Säljö, legendarisk professor vid Göteborgs universitet och Annika Agélii Genlott, forskare och SKRs projektledare för den nationella strategin för skolans digitalisering. Webbinariet leds av Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury.

Välkommen till Guldäpplets båda jubileumswebbinarier
Deltagande är kostnadsfritt, men anmälan krävs.

Om urval och process
Urvalet av pristagare för årets unika Jubileumsutmärkelse har gjorts med genomgång av verksamheter under dessa tjugo år, konferenser och källor, inklusive tidskriften DIUs cirka hundratalet utgåvor dessa år. Vi har haft stor hjälp av en bred krets av kontakter inom de olika kategorier vi velat lyfta fram. Därtill har vi haft två referensgrupper och där genomfört omröstningar. Vi har exkluderat verksledningar, ministrar och skolpolitiska talesmän, liksom förlag och leverantörer – hur förtjänstfulla de än kan vara. Många fler personer än de vi tagit med har gjort stora insatser men ändå valts bort då vi begränsat oss till tjugo grupper. Efter denna process har vi nu fem kategorier och tjugo grupper eller enskilda som Guldäpplets jury – där jäviga frånträtt besluten – slutligen har beslutat att tilldela Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021.