Ulrica Elisson Grane

Foto på Ulrica Elisson Grane

Ulrica Elisson Grane

Ullvi skola
Leksand

Presentation

Finalist till Lärarpriset Guldäpplet 2021

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag undervisar i matematik, no, teknik, so och svenska på halvtid och har ett försteläraruppdrag där fokus ligger på att leda lärandet i kommunen för att skapa en digital likvärdighet i våra klassrum, men också hur man med hjälp av digitala verktyg kan jobba med motiverande arbetssätt, differentierad undervisning och ge eleverna en stödjande digital lärmiljö. Jag har även en halvtidstjänst som digitaliseringsutvecklare för grundskolan i Leksands kommun. I min roll som digitaliseringsutvecklare är mitt uppdrag att pedagogiskt stödja andra pedagoger i digitaliseringen. Jag delar även med mig av mitt sätt att arbeta på min webbplats Ullis skolsida och även på mitt Instagramkonto med samma namn.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag kan skapa nya innovativa arbetssätt som bidrar till en mer motiverande undervisning. Genom att jobba med differentierad undervisning ges alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån deras egna förutsättningar. Genom att använda bildstöd och olika verktyg som talsyntes och Inläsningstjänst skapar jag en likvärdig och tillgänglig lärmiljö. Att kombinera olika digitala verktyg med till exempel kooperativt lärande gör att lärandet fördjupas och utvecklas genom att eleverna får jobba kollaborativt och kreativt, men även att jobba ämnesövergripande i olika ämnen där både jag och eleverna kan ge direkt feedback på ett lätt sätt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De gör det lättare för mig att möta varje elev på en individnivå, då jag kan följa deras lärprocess och på så sätt kan jag både stötta och utmana alla elever men även lägga upp min undervisning efter var de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Genom att jag kan utmana dem på deras nivå kan jag skapa motivation och engagemang. Det möjliggör även till ett förenklat samarbete med mina kollegor både på den egna skolan men också i kommunen.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Jag ser att digitaliseringen och utvecklingen kring digitala verktyg har gått mycket snabbare fram under coronatiden än vad det normalt gör annars, men också att många kollegor i kommunen verkligen nu vill bli ännu bättre på det digitala för att kunna stötta sina elever på bästa sätt. Att ha utvecklingssamtalen digitalt kommer vi att fortsätta med även när vi kan börja återgå till det mer normala. Att även ha dagens jobb digitalt i en presentation är också något som underlättar mycket både för oss pedagoger men även för de elever som är frånvarande.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vid de kollegiala träffarna som vi har regelbundet i rektorsområdet har vi förstelärare ett delat ansvar utifrån vårt försteläraruppdrag att få våra kollegor med på olika ”resor”. Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och skolans utvecklingsområden har vi dels teoretiska delar men mycket praktiskt där alla i kollegiet får prova olika bestämda saker för att våga använda tillsammans med eleverna. Jag delar även med mig av många färdiga upplägg och mallar som mina kollegor kan använda sig av i sin undervisning. Det är häftigt att se den digitala resa som vi gör och hur långt hela skolan nu börjar komma.

– Vi har förutom det kollegiala lärandet regelbundet kommungemensamma workshops i grundskolan då pedagogerna har möjlighet att välja vad de tycker att de behöver fördjupa sig i.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– De verktyg jag använder mest är Google-verktygen och en stor favorit är Formulär som jag använder varje vecka till veckans utvärdering men även när jag skapar olika digitala och digiloga Escape rooms. Genom att göra veckans utvärdering varje vecka får vi eleverna mer delaktiga och alla elever kommer till tals i olika frågor. De escape rooms jag skapar använder jag för att få en mer motiverande lärmiljö.