Ulrika Almqvist

foto på Ulrika Almqvist

Ulrika Almqvist

Sundets förskola
Luleå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en förskollärare från Luleå som arbetar med de yngsta i förskolan 1–3 år. Jag gillar utveckling, att hitta nya sätt att lära på är spännande och intressant. Jag har arbetat i många år med att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg för alla barn, för mig är det viktigt med delaktighet och att barnen ska få vara med om spännande undervisningar oavsett ålder.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Att barn i tidig ålder möter digitala verktyg skapar Inkludering och mångfald, att få nya möjligheter att uttrycka sig på, gör att fler känner sig delaktiga i våra processer på förskolan. Barnen får möjlighet att skapa nya berättelser med okodat material, att skapa ett kritiskt förhållningssätt.  Möjligheterna är oändliga även för de yngsta barnen i förskolan.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– När vi reflekterar tillsammans i olika tillfällen och vill se saker ur olika perspektiv, är film som dokumentationsverktyg det som hjälpt oss mest att se vad som händer. Vi tittar bakåt för att kunna ta steg framåt, för oss räcker det inte endast med våra gemensamma minnen, utan film, barnens tankar och alster ger verkligen en djupare reflektion och analys. Dessutom att vi har våra processverktyg samlat i en iPad förenklar och ger en röd tråd i vårt arbete.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Vi har under pandemin fått ställa om på många olika sätt och många träffar och möten har blivit digitala, detta har gett fler pedagoger möjlighet att utforska den digitala världen på nya sätt. Jag vill fortsätta att nätverka med kollegor på detta tidsbesparande sätt även i framtiden.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi nätverkar med varandra, skapar workshops med både barn och pedagoger där man får möjlighet att prova på undervisningssituationer med digitala verktyg. Vårt gemensamma systematiska arbete ger likvärdighet och en gemensam grund att stå på vilket bidrar till samsyn. Det finns IKT pedagoger på alla förskolor i kommunen och jag är en av dessa kollegiala lärspridare.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Det finns många spännande appar som jag använder Greenscreen, Imotion, Stopmotion, Ugglo, Book Creator och Instagram är några. iMovie är en app som vi använder väldigt ofta till filmskapande. Det verktyg jag använder mest under dagarna är iPaden med film och foto för att det ger möjlighet till direkt reflektion med barn och vårdnadshavare.

– Ett exempel på undervisning som vi haft: Vi ställde i ordning en utmaning med löv, vilket hörde till projektet. Vi sätter på musik, projicerar fallande löv, ställer upp iPad på stativ och filmar vårt designade undervisningstillfälle. Barnen går barfota på en lövväg som vi skapat av ett långt tyg och löv. De får genom favoritmusik uppleva och undersöka hur det känns att, gå, hoppa, springa och rulla i löv. Vi fortsätter med att röra oss som löv, snurra, singla ner, gunga, svaja mm. Med hjälp av det digitala får barnen en mängd uttryckssätt och variation i material där fler får möjlighet att upptäcka ett eget språk. Filmen används som reflektion både av barn och vuxna. Här får vi tillfälle att fundera tillsammans och analysera det vi ser vilket hjälper oss att förändra och utveckla arbetsprocessen. Vi såg hur viktig projiceringen och musiken var för att röra sig på olika sätt, mer betydelsefull än vad vi hade förväntat. Vi såg detaljer i barnens rörelser som vi fortsatt att utforska på olika sätt med olika estetiska uttryckssätt.