Toini Rydgren

Foto på Toini Rydgren

Toini Rydgren

Brandbergsskolan
Haninge

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som engelsklärare och IKT-pedagog på en F-9-skola som även inhyser särskola. Skolan ligger i ett utanförskapsområde där majoriteten av eleverna har ett annat modersmål än svenska och där det finns stora socio-ekonomiska utmaningar.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Digitala verktyg gör det möjligt att anpassa undervisning och uppgifter efter elevernas olika behov. Jag ser också IT i undervisningen som ett sätt att öppna ett fönster mot omvärlden, så att eleverna ser att det finns något större utanför den betong de omges av varje dag.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag arbetar i lärplattformen Google Classroom. Där lägger jag upp alla uppgifter som eleverna ska arbeta med. Genom att jag nivåanpassar uppgifterna får alla elever möjlighet att lära och utmanas. Eleverna får feedback digitalt medan de arbetar, och när de färdiga uppgifterna sedan ska bedömas går det snabbt eftersom uppgifterna finns på ett och samma ställe.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Coronapandemin synliggjorde behovet av en digital kompetens hos pedagoger och elever Många behövde ändra sitt arbetssätt helt på kort tid. När undervisningen blev digital behövde jag personligen bli ännu bättre på att dokumentera elevernas arbete för att vara säker på att alla elever tog del av undervisningen och gick framåt. Denna noggranna dokumentation kommer jag att försöka fortsätta med.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Som IKT-pedagog undervisar jag mina medarbetare i olika digitala verktyg. Digitaliseringen är en prioriterad del av vår skolas utvecklingsarbete för året, som ska leda till en större likvärdighet i undervisningen och en högre måluppfyllelse.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Utöver Google Classroom och Googles övriga verktyg som Docs och Presentationer, som är en förutsättning för min digitala undervisning, tycker jag om att använda mig av till exempel YouTube och digitala engelskspråkiga dagstidningar. Det är med hjälp av sådana resurser jag kan skapa material som är aktuellt och relevant och som kan vidga elevernas perspektiv.