Tobias Lingh

Foto på Tobias Lingh

Tobias Lingh

Förskolan Galaxen
Eksjö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förskollärare 75 procent och IT-inspiratör 20 procent i Eksjö kommun. Mitt intresse för hur digitala verktyg kan kopplas samman med läroplanen och undervisningen på förskolorna bidrog till att kommunen valde att ge mig ett utvecklingsuppdrag som IT-inspiratör inom förskolorna i Eksjö kommun. Jag har även fått möjligheten att skapa en utbildning inriktat mot användandet av digitala verktyg i förskolan som vi kallar ”digitaliseringslyftet”.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2–5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Digitala verktyg kommer att vara något som alla barn kommer att växa upp med. Det är deras vardag. Så därför är det vår uppgift på förskolan att redan från ett tidigt stadie integrera olika digitala verktyg i undervisningen på förskolan. Vi kan med hjälp av digitala verktyg ge barnen fler varierade sätt att uttrycka sig, oavsett om barnet kan prata eller inte.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Så länge digitala plattformar och system går att använda på ett enkelt sätt så underlättar det planeringsarbete och systematiskt kvalitetsarbete. Men nackdelen kan vara att det finns så många olika system och plattformar vilket kan leda till att det blir merarbete. Jag anser att digitala verktyg är bra så länge de har ett bestämt syfte och fyller en funktion.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Det positiva är att vi har fler digitala möten vilket sparar både tid och bränslekostnader då personer från hela kommunen annars hade behövt ta sig till samma plats. Över lag anser jag att vi har blivit bättre på att arbeta med digitala verktyg på förskolorna under pandemin.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Digitaliseringslyftet har varit en stor framgångsfaktor till att de flesta kollegorna har hakat på det digitala tåget. De har fått kunskap och fått testa i en trygg miljö (sitt eget arbetslag) vilket har gjort så att alla blivit medvetna om fördelarna med att använda digitala verktyg i undervisningen tillsammans med barnen på förskolan. Det har även skapat nya broar mellan förskolan och förskoleklass.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– För mig är lärplattan (Ipad) något som jag använder dagligen, både för planering och tillsammans med barnen. Lärplattan kan ge barnen på förskolan många olika sätt att uttrycka sina tankar, idéer och utforska frågor som barnen har. Det viktigaste med lärplattan på förskolan är att barnen ska få vara kreativa med det digitala, inte konsumenter.