2013

Daniel Gomejzon

vinnare Guldäpplet 2013
Upplands Väsby

Presentation

Presentation av Daniel Gomejzon

Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby gymnasium, Upplands Väsby, utsågs till vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2013 för sitt arbete med att förnya undervisningen och aktivera alla elever kring den egna hälsan

Juryns motivering:
”För sitt arbete att aktivera alla elever kring den egna hälsan och samtidigt utveckla sina prestationer. Tillsammans med eleverna utvecklar han spel och övningar som förnyar undervisningen i hälsa och idrott med digital teknik.”

Läs mer: Idrott och IT en kreativ utmaning med mycket rörelseglädje, intervju med Daniel Gomejzon

Pia Widegren

Guldäpplejuryns särskilda pris 2013
Motala kommun

Presentation

Presentation av Pia Widegren

Pia Widegren, utvecklingsledare från Motala och känd för sitt mångåriga engagemang kring barn och ungdomars liv på den digitala skolgården, har tilldelats Guldäpplejuryns särskilda pris 2013. Ett pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

Juryns motivering:
Pia Widegren är gymnasieläraren som redan i slutet av 1990-talet började röra sig ute på Internet, i sociala medier, tillsammans med sina elever. Där upptäckte hon att hon kunde få en fördjupad kontakt med ungdomarna, vilket var till stor hjälp i undervisningen. Pia bidrar med kunskap och engagemang i barnens nätliv och har varit en föregångare i diskussionen kring vuxnas och lärares roll på nätet och dialogen med barnen och ungdomarna kring detta.

Läs mer: Vuxnas närvaro på nätet – om att nätvandra, lyssna och lära, intervju med Pia Widegren

Katarina Lycken Rüter

2:a pris Guldäpplet 2013
Stockholm

Presentation

Presentation av Katarina Lycken Rüter

Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religion, på Östra reals gymnasium i Stockholm, mottog delat 2:a pris i Guldäpplet 2013.

Juryns motivering:
Katarina Lycken Rüter hittar sätt att fortsatt utveckla sig och sin undervisning, med nya vägar att föreläsa, ge respons och ge uppgifter. Hon skapar utrymme i klassrummet för ett mer aktivt diskuterande, problemlösande och utforskande arbetssätt, kombinerat med filmade genomgångar tillgängliga på webben.”

Läs mer: Samtalet i nuet i det flerstämmiga klassrummet – med mobiler och responsverktyg, intervju med Katarina Lycken Rüter

Jonas Lindahl

2:a pris Guldäpplet 2013
Norrtälje

Presentation

Presentation av Jonas Lindahl

Jonas Lindahl, lärare i svenska och engelska på Freinetskolan Hugin, F-9 skola i Norrtälje, mottog delat 2:a pris i Guldäpplet 2013.

Juryns motivering:
För att kontinuerligt utveckla arbetssätten tillsammans med eleverna från förskolan till högstadiet och med kollegorna. Vare sig det gäller språk, kommunikation eller demokrati arbetar han och eleverna med många engagerande uttrycksformer, muntligt och skriftligt, med film, datorer och andra medier. I det lilla med varje elev, och i det stora, ut mot världen.”

Läs mer:
Fråga eleverna – om spel och tankevändor, intervju med Jonas Lindahl
Spel och lärande – hand i hand, reportage med Jonas Lindahl och elever i Norrtälje