Pia Widegren

Foto Pia Widegren

Pia Widegren

Guldäpplejuryns särskilda pris 2013
Motala kommun

Presentation

Pia Widegren, utvecklingsledare från Motala och känd för sitt mångåriga engagemang kring barn och ungdomars liv på den digitala skolgården, har tilldelats Guldäpplejuryns särskilda pris 2013. Ett pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

Juryns motivering:
Pia Widegren är gymnasieläraren som redan i slutet av 1990-talet började röra sig ute på Internet, i sociala medier, tillsammans med sina elever. Där upptäckte hon att hon kunde få en fördjupad kontakt med ungdomarna, vilket var till stor hjälp i undervisningen. Pia bidrar med kunskap och engagemang i barnens nätliv och har varit en föregångare i diskussionen kring vuxnas och lärares roll på nätet och dialogen med barnen och ungdomarna kring detta.

Läs mer: Vuxnas närvaro på nätet – om att nätvandra, lyssna och lära, intervju med Pia Widegren