2006

Johan Lindwert, Fredrik Åkermark, Christin Lund och Tommy Forsberg,

finalister Guldäpplet 2006
Falköpings kommun

Presentation

Presentation av Johan Lindwert, Fredrik Åkermark, Christin Lund och Tommy Forsberg,

Johan Lindwert, Fredrik Åkermark, Christin Lund, Tommy Forsberg, lärare på Kinnarpsskolan i Falköpings kommun, finalister till Guldäpplet 2006.

Juryns motivering.

”Johan, Fredrik, Christin och Tommy har förnyat lärandet med stöd av IT i sin egen undervisning och utvecklat arbetet i klassrummet, med klassdialog kring Internetkällor och samverkan med omvärlden. De har spritt idéer och erfarenheter till sina lärarkollegor i kommunen, nationellt och internationellt. Deras vision ”Framtidens klassrum” utsågs till den mest innovativa idén bland 100 europeiska projekt i London 2004.”

Artikel: Framtidens klassrum – tillhör både elever och lärare

Åsa Sundelin

finalist Guldäpplet 2006
Botkyrka

Presentation

Presentation av Åsa Sundelin

Åsa Sundelin, mediepedagog i Broängsskolan, grundskola i Botkyrka, finalist till Guldäpplet 2006.

Juryns motivering:

”Åsa har utvecklat en kultur kring digitalt lärande som genomsyrat skolan, satt en standard i kommunen och skapat uppmärksamhet i hela landet. Hon ger elever och kollegor självförtroende i arbete med film, bild och berättelser från åk 1-9, med pod-radio i specialundervisning och videopod i matematiken. Med stor bredd och i samverkan med kollegor har Åsa givit mediepedagogiken ett nytt ansikte och visat hur IT och medier kan integreras i, och utveckla, skolan.”

Artikel: Digital kompetens – en nödvändighet

Mona Wiklander

vinnare Guldäpplet 2006
Sandviken

Presentation

Presentation av Mona Wiklander

I mycket hård konkurrens med fantastiska finalister och nominerade belönas Mona Wiklander, speciallärare vid Kungsgårdens skola i Sandviken, med Guldäpplet för 2006.

Juryns motivering:

Mona Wiklander bedriver ett långvariga, brett inriktat arbete över skolans alla stadier, från specialundervisning till den allmänna läs-och skrivinlärningen och språkutvecklingen, vid Kungsgårdens skola, i en av Sveriges främsta kommuner vad gäller IT-användning. Mona Wiklanders arbete är en inspirationskälla för landets lärare och det belönas med Guldäpplet för 2006.”

Med elevnyttan i centrum arbetar Mona Wiklander för utvecklingen av skolan med stöd av IT. I sin roll som speciallärare vid Kungsgårdens skola och som en av de drivande i Sandvikens kommuns IT-satsning sedan 1994 har hon haft ett ständigt fokus på den enskilde eleven och dennes möjlighet till utveckling. Hon har speciellt arbetat för elever med särskilda behov och byggt upp och lett ett nätverk med sjuttio speciallärare. Vidare har hon arbetat med förnyelse av skriv-och läsinlärningen, varit drivande i kommunens portfolioapplikation, och medverkat i flera EU-projekt med fokus på stöd i språkutveckling, bland mycket annat. Mona är en central gestalt i kommunen och välkänd över landet på grund av sin innovationsförmåga och nyfikenhet, med inriktning mot nyttan för elever.”

Artikel: Videokonferenser – lyft för eleverna