Finalist Guldäpplet 2006:  Digital kompetens – en nödvändighet 

– För mig är det viktigt att ge eleverna tidsenliga verktyg för kommunikation. Men tekniken ger också lusten och viljan att uttrycka sig, säger Åsa Sundelin, mediepedagog på Broängen.

När Åsa började på skolan för fyra år sedan fanns det i princip femton halvkvaddade datorer i en datasal. I dag hör man talas om Broängen därför att de använder it och digitala verktyg på ett nytt och innovativt sätt, podradio och videomatematik är väl kanske de mest uppmärksammade.

Men det är bara en del av det som nu händer på skolan, matematiklärarna fortbildar sig för att få bättre förutsättningar att visualisera sitt ämne med digitalt stöd, nya sätt att för både lärare, elever och föräldrar kommunicera via nätet testas. Ett arbetslag med inriktning på musik och media agerar testpiloter för många kommunikationsidéer och nya arbetssätt.

– De flesta lärare har sett nyttan med den digitala tekniken och kommunikationsmöjligheterna, och eleverna vill använda den och lära sig. I år har det nästan blivit en boom. Lärarna kommer med sina behov och vill ha hjälp att genomföra olika projekt.

Målet för Åsa är att det ska vara enkelt för alla att använda de digitala verktygen, ungefär som att använda en penna.

– Har man kompetensen så går det så oerhört snabbt. Den digitala kanalen är bara ett annat verktyg. Det handlar om innehållet.

Mot snuttifiering – för helhet
”Åsa har inspirerat mig och många kollegor till att finna olika och nya vägar för att leda elever till lärande och därmed nå nationella mål.”, skrev en av Åsas kollegor när hon nominerades till Guldäpplet.

– Jag lusläser kursplanerna, hela tiden.

För det finns en sak som Åsa vägrar – att arbeta i snuttifierade 40-minuterslektioner där eleverna bara är fokuserade i tio minuter. Oavsett om lärarna vill jobba med fi lm, poddradio, eller animationer vill Åsa att det sker i projektform med en längre sammanhållen tid. Och även om arbetet omfattar flera ämnen ska det finnas en tydlig förankring i kursplanerna.

– En förutsättning för att kunna jobba fullt ut med medier och digital teknik i skolan på det sätt jag har gjort är modiga skolledare som ser potentialen, annars fungerar det inte, påpekar Åsa.

Digital kompetens
Orden kommunikation, digital kompetens och lust återkommer ofta när Åsa berättar om arbetet på skolan, som har elever från förskoleklass till nian.

Digital kompetens är både en nödvändighet och en demokratisk rättighet. Och att det är skolans uppgift att ge eleverna den kompetensen är en självklarhet för Åsa, det borde ingå i läroplanen.

– Det är lätt att tro att elever som surfar runt på Internet har den kompetensen. Men om man frågar dem vad Internet egentligen är har de ofta ingen aning.

Samtidigt som skolan har elever som programmerar dataspel är det många som aldrig bifogat ett dokument i ett mail.

Lusten är en annan viktig ingrediens. Åsa berättar om tonårskillarna med läs- och skrivsvårigheter som helt av egen drivkraft skriver om ett manus sju gånger när de ska göra en poddradiosändning. Det är helt plötsligt på riktigt, då finns motivationen, lusten och hindren för lärandet är helt plötsligt bortblåsta.

Och att vara en av finalisterna till Guldäpplet är en stor bonus.

– Det är jätteroligt, jag har vunnit bara genom att vara nominerad, säger Åsa Sundelin.

Carina Näslundh,