Finalist Guldäpplet 2006: Framtidens klassrum – tillhör både elever och lärare

I framtidens klassrum finns filmduk, projektor, ljudanläggning, dator med tv-mottagning, Internet – och lärare som använder sig av de pedagogiska möjligheterna.

Sedan de första så kallade framtidens klassrum stod färdiga på Kinnarpsskolan i Falköping för 4-5 år sedan har mycket hänt. Framtidens klassrum har blivit ett begrepp i skolsverige och Falköpingslärarna har både tagit emot många studiebesök och själva varit ute och föreläst om vilka pedagogiska möjligheter det ger att använda sig av modern teknik i klassrummet. Falköpings kommun har satsat rejält på att utrusta klassrummen enligt modellen för framtidens klassrum. Totalt finns det nu 130 sådana klassrum i kommunen.

– Det blir allt billigare att bygga den här typen av klassrum, påpekar Johan Lindwert. För fyra år sedan kostade det runt 30 000 kronor, nu är det nere på halva summan.


Lärarnas fortbildning

Men tekniken i sig är meningslös om inte lärarna behärskar den och kan utnyttja den som ett pedagogiskt verktyg, därför har fortbildning och idéutbyte både bland lärarna och skolledare i den egna kommunen och på andra platser varit en stor del i projektet. Nu har Falköping gått med i Myndigheten för skolutvecklings Pim-projekt och det har förändrat förutsättningarna.

– Förut kunde en del nästan få lite panik. Hur ska jag kunna lära mig detta? Med Pim kommer också de lärare med som har minst färdigheter i att använda digital teknik i undervisningen med.

I examinationen för Pim finns också delar där man måste visa upp sin produktion för andra, något som Johan Lindwert tycker är bra.

– Har man en gång tagit steget att visa upp det man har gjort och dela det med andra är det enklare att göra det igen.

Och att lärare ska kunna dela med sig av varandras digitala presentationer i någon form av kunskapsbank är en av framtidsvisionerna.

– Men för att det ska kunna fungera krävs ett avtal för skolorna liknande kopieringsavtalet för material på Internet. Frågan om upphovsrätt är ett problem.

Elevernas verktyg
Framtidens klassrum har hittills varit ett verktyg för lärarna.

– Framtidsvisionen är att det i större omfattning också ska bli elevernas, och inte bara användas vid deras redovisningar. Vi arbetar på en lösning så att eleverna under pågående lektion snabbt kan visa upp vad de arbetar med för hela klasssen, så att vi kan få en gemensam reflektion i klassen.

 

Carina Näslundh,