Finalist Guldäpplet 2006: Videokonferenser – lyft för eleverna

– Jag blev helt överraskad, och jätteglad. Har inte tänkt på mig själv som kandidat till Guldäpplet, berättar Mona Wiklander. Nominerat andra har hon däremot gjort.

Mona är till 60 procent anställd som speciallärare vid Kungsgårdens skola , utanför Sandviken. Resten av sin tid är hon vid Vitalen i Sandviken, ett IT-pedagogiskt centrum som samordnar IT-verksamheten vid kommunens skolor.

– Jag har världens härligaste jobb! Jag kan kombinera barnen och skolan, med nätverkandet. Det händer så mycket här på skolan, i klasserna. Kombinationen av skoljobbet med det idéutbyte som sker genom Vitalen och andra projekt ger så mycket stimulans och glädje. Och jag är stolt över att bo och verka i Sandviken!

Glädjen ger henne kraft. Kraft att driva det ena utvecklingsprojektet efter det andra. Ja, flera samtidigt. För hon har många järn i elden.

Skriva sig till läsning
Ett av de projekt som pågår för fullt är arbetet med att skriva sig till läsning på datorn – utan penna, enligt Arne Tragetons metod. Dock med egna tillägg.

– Jag har aldrig sett något liknande, säger Mona. De utvecklas så i klasserna, och det är en sån glädje. Annars är det ju så att entusiasmen från hösten i år 1 falnar ganska snabbt, men här bara växer det. Det egna skrivandet är en fantastisk nyckel, till kunskaper och till självkänsla.

En del föräldrar är förstås skeptiska i början, men blir desto gladare när de ser resultatet. Och resultat blir det. När vi jämförde med en parallellklass så visar sig våra elever läsa bättre, skriva bättre och handstilen var vackrare än för dem som använder traditionell metod.

Språkstöd
Men det hela började långt tidigare. Första försöken gjordes läsåret 1990/91 med att utbilda pedagoger i användning i programmet Works på 286-datorer.
Det blev ingen fullträff. Några år senare kom istället arbetet igång med språkstöd genom videokonferenser med engelska och portugisiska skolor.

– Det blev ett lyft för eleverna. De kunde prata själva med elever i andra länder på engelska.

Resultatet av det är att i dag har alla elever på Kungsgårdens skola, från årskurs 1 till årskurs sex videokonferenser med elever i England och Portugal.

– Det ger ett helt annorlunda, ett naturligt sätt att lära sig språk och att kunna kommunicera. Och dialogen mellan små grupper stärker självförtroendet enormt. Alla vågar prata.

Tack vare samarbetet med England har Sandvikens lätate fått tillgång till platser på ett av Englands bättre språkutbildningscenter. Fortlöpande deltar lärare från kommunen i tvåveckors kurser i Bristol. Sandviken har sex platser på varje kurs.

I dag har över 90 lärare deltagit. Det utvecklar lärarna och eleverna på en gång och bidrar till att de lärare som deltar får ovärderliga kontakter med andra europeiska lärare, och så klart en nytändning i det engelska språket.

– Man kan även ansöka om att få vara värdskola för”språkassistenter”, och det har vi gjort. Det är lärare eller studenter som under tre till åtta månader kommer och är språkstöd. Skolan behöver bara stå för ett mål mat om dagen, resten är EU-finansierat. Det ger oss en fantastisk resurs, säger Mona.

Mona är också projektledare för ett europeiskt projekt som Sandviken deltar i, med skolledare och pedagoger från 24 skolor i sex länder, med syfte att utveckla internationlisering av grundskolan.

 

Peter Becker