Gunilla och Kristina vinnare av Guldäpplet

Förväntan, nyfikenhet och en viss nervositet låg i luften på Skolforums tredje dag. Det var dags för utdelning av Guldäpplet på debattscenen mitt i mässan.

I god tid innan utsatt tid började publiken samlas. Det var finalisterna med vänner, kollegor och familjer. Det var juryn, föreningen Datorn i Utbildningens styrelse och en hel del andra intresserade. Den stora frågan handlade naturligtvis om: Vem ska få årets Guldäpple?

Först upp på scenen var Peter Becker, ordförande i Yngve Lindbergs Minnesfond som sedan 2002 har delat ut lärarstipendiet Guldäpplet till ”den eller de lärare som förnyat lärandet med IT-stöd. Speciellt belönas den som förnyat egen undervisning eller verkat för spridning av idéer och erfarenheter till kollegor”. De tre finalisterna Gunilla Almgren, Linköping, Agneta Winkler, Katrineholm och Heléne Oskarsson, Sundsvall, samlades på scenen tillsammans med Bodil Jönsson, professor vid Lunds Tekniska högskola, som var prisutdelare, och spänningen steg ytterligare några snäpp.

Gunilla guldäpplevinnare
Det blev Gunilla Almgren, special- lärare från Linköping, som till sist blev årets Guldäpplevinnare. Juryns motivering löd:

Gunilla Almgren är en erfaren speciallärare som förenar personligt engagemang och ett innovativt tankesätt, där alla sinnen, medier och uttrycksformer kombineras för att nå resultat. Steg för steg utvecklas

lärogången för den enskilde eleven, med it-stöd, mediedokumentation och nära föräldrakontakt. Gunilla har byggt upp en omfattande IT- kompetens och är flitigt utnyttjad fortbildare av kollegor. Juryn noterar att Gunilla har nominerats av kollegor, föräldrar och elever.

– Arbetet som speciallärare är ett av de tre svåraste jobb som finns, sa Bodil Jönsson bland annat i sitt tal till Gunilla Almgren.

Guldäpplejuryns särskilda prisMen det var inte slut på prisutdel- ningen i och med att Gunilla Almgren fått sitt Guldäpple. För första gången delade också juryn ut ett särskilt hederspris. Priset som kan delas ut utan föregående nominering till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier gick till Kristina Hans- son, ledare för CMIT i Piteå. Juryns motivering löd:

Kristina Hansson har bedrivit ett unikt utvecklingsarbete kring it- och mediepedagogik i Piteå kommun.

Tillsammans med medarbetare har hon byggt upp CMIT, Centrum för Media och IT i för- och grundskola. CMIT har varit mycket framgångsrikt och kommit att tjäna som mo- dell och inspiration för hela landet. Genom mängder av föredrag, tv-program, artiklar, inte minst i DIU, studiebesök, flera böcker och eget forskande har hon delat med sig av och fördjupat erfarenheterna från Piteå. Det lokala har därmed blivit element i ett nationellt kunskapsbygge.

– Jag är väldigt glad för att du arbetat som aktionsforskare och dokumenterat detta så väl, sa Bodil Jönsson med adress till Kristina Hansson.

Intensiva dagar 
Guldäppleutdelningen var inte den enda aktiviteten för DIU på Skolforum. Samma dag arrangerade DIU ettseminarium ett välbesökt seminarium där Bodil Jönsson föreläste under rubriken ”Lär vi som vi lever? Har in- formationstekniken förändrat oss?”

I DIUs monter pågick det datorspelande i dagarna tre, SVIT-konferensen ägde rum under dessa dagar och i DIUs monter visades tv-sändningen på en av de två interaktiva tavlor som demonstrerades i montern.

Text: Carina Näslundh