Speciallärare med engagemang i elevernas lärande och ny teknik

– Fröken, jag vill skriva om mufflon. Ville, 12 år, möter i dörren till särskolan på Blästadskolan. Och han är bestämd, här ska inte pratas om Guldäpplen eller hur eleverna använder sig av datorer. Vi ska prata om mufflon, myskoxar, igelkottar, ylande vargar och besök på Kolmården.

Villes djurintresse är stort. Han vet allt som är värt att veta om de flesta djur. Han forskar, läser, skriver, ritar och håller föredrag om sitt stora intresse. För Gunilla Almgren är det viktigt att ta vara på varje enskilt barns intressen och starka sidor för att utveckla de mindre starka.

– Att arbeta med särskoleelever är en pedagogisk utmaning. Det är nöd-vändigt att möta varje elev på elevens nivå.

Utifrån varje elevs nivå sätter Gunilla upp tydliga mål och arbetar med ett datorstöd som är individuellt anpassat för varje elev. När Ville en stund senare sätter sig vid datorn för att träna matematik är till exempel den bakgrundsbild han har på skärmen fylld med älgar.

– Det är viktigt att lärandet får vara lustbetonat, påpekar Gunilla. Men det innebär inte avsaknad av reg-ler eller att man som elev slipper att göra saker man inte tycker är roliga. Utmaningen är att göra det intressant.
Genom datorn och Internet har också eleverna chansen att jobba med ämnen som intresserar dem. Ella som gillar hästar kan läsa om sitt intresse. De böcker som finns att tillgå för barn med läs- och skrivsvårigheter är ofta på en nivå som är alldeles för barnslig för en 11-12-åring, påpekar Gunilla.

Samarbete med föräldrarna
När Gunilla Almgren nominerades till Guldäpplet, var det kollegor, elever och föräldrar som stod bakom nomineringen. Föräldrarna är en viktig resurs, påpekar Gunilla. Det är genom ett nära samarbete med föräldrarna som barnen i hennes särskoleklass utvecklas efter sina specifika förutsättningar.

Föräldrarna involveras på flera sätt. Det mesta som sker i klassen dokumenteras. Digitalkameran används flitigt. När eleverna gör experiment, gör presentationer, åker på olika aktiviteter, är digitalkameran med. Ibland blir det samma brev till alla föräldrar, men utvalda bilder så att varje barn får med sig någon bild på sig själv.

– Det tar inte mycket extra tid, jag har en mall och lägger in olika bilder, säger Gunilla och ser helt oförstående ut inför tanken på att det skulle innebära något extra krångel.

– Det är viktigt att barnen och föräldrarna kan prata tillsammans hemma om det eleverna gör i skolan.

Elevernas läsutveckling
I år ägnar Gunilla en del av sin tid åt att utbilda lärare runt om i Linkö-ping i att använda programmet Lexia. Själv förespråkar hon att alla elevers läs- och skrivinlärning ska testas med Provia, och att de sedan får möjlighet att träna med individuellt utprövade övningar i Lexia. Även här är föräldrarna en viktig resurs, Gunillas elever får med sig övningar hem att göra på den egna datorn och det förutsätter föräldraengagemang.

Men när Ella och Ville berättar om varför Gunilla är en bra lärare och varför just hon skulle få ett lärarpris är det en helt annan sak de prioriterar.

– En bra lärare ska vara jättesnäll. Det är Gunilla.

Text: Carina Näslundh
Foto: Jeppe Gustafsson, Östgöta Correspondenten.