Framtidsvisionär i skolmiljö

Foto Johan Lindwert

Tidiga Internetföreteelser som att höra Bill Clintons katt Socks jama, skolors samarbete i Kidlinks, CIAs The World Factbook och den tidens nätgemenskaper fascinerade Johan Lindwert, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2008, i mitten av nittiotalet. Då när världen via långsamma modem började bli digital. Ett starkt teknikintresse bidrog till att idéerna började spira kring teknikens användning i pedagogiska sammanhang.

– Jag tyckte direkt att vi lärare borde använda nätgemenskaperna på Internet för att dela med oss av lektionsplaneringar via internet, berättar Johan Lindwert som under de här åren blev allt mer involverad i skolutvecklingsprojekt med it-stöd.

Nya visioner

Många lärare runt om i landet har inspirerats av Johan Lindwert när han tillsammans med bland andra kollegorna Fredrik Åkermark och Christin Lund presenterat och visat på möjligheterna med Framtidens klassrum, projektor i taket, bioduk, högtalaranläggning och dator kopplade till internet.

– Tekniken har varit en stor tröskel för många. Min styrka är att peka på möjligheterna och användningsområden. Jag är inte en superpedagog när det gäller att jobba med IT i klassrummet, säger Johan.
Johan vill gå framåt och nu handlar det om Teacher on demand, en webbtjänst som Falköpings kommun står bakom, men som vänder sig till hela landets lärare, elever och föräldrar.

Visionen är att lärare och lärarstudenter går samman och skapar ett Youtube med filmer och annat medialt lärmaterial som elever och föräldrar kan ta del av.

– Tänk om var tjugonde lärare gjorde fem filmer var, det blir 30 000 filmer bara i Sverige, säger Johan. Det handlar delvis om att våga. Det är ett stort steg för många att lägga ut sitt material på nätet så att vem som helst kan ta del av det.

Men nu kan de flesta lärare klippa ihop en film eller göra en Powerpointpresentation och lägga till ljud.
– Potentialen är enorm, säger Johan. Och börjar omedelbart skissa på idéerna för Teacher on demands framtid.

Stötta lärare med idéer

Det är viktigt att lärare med goda idéer får stöd, både från skolledning och förvaltning påpekar Inger Jansson, skolchef i Falköping.

– Hela kedjan måste fungera, säger Inger Jansson. Falköping är en av de kommuner som satsar på PIM och att integrera infomationstekniken i undervisningen är en angelägen fråga.

– Det är viktigt som förvaltningschef att skapa förutsättningarna. Det är också viktigt att ha politikerna med sig. I Falköping har vi ett beslut om en IKT-strategi att arbeta utifrån och den tillåter oss att ta ut svängarna, säger Inger Jansson.

Text: Carina Näslundh
carina@diu.se