2017

Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

vinnare Guldäpplet 2017
Stockholm

Presentation

Presentation av Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, lärare i matematik och NO som arbetat tillsammans på Carlssons skola i Stockholm är vinnare av Guldäpplet 2017.

Juryns motivering:
Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg tilldelas Guldäpplet 2017 för sitt gemensamma arbete att med stöd av IT-verktyg skapa nya lärandesituationer
för att förbättra elevernas förståelse och lärande. De har arbetat metodiskt med att utveckla, pröva, utvärdera och sprida sina erfarenheter, bland annat genom lärarhandledningar och i samverkan med elever, forskning och kollegor.

Läs mer:
Skräddarsydd utbildning i programmering för skolans alla lärare, intervju med Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

Lyssna:
Guldäpplepodden med Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

 

Carl Heath

Guldäpplejuryns särskilda pris 2017
Göteborg

Presentation

Presentation av Carl Heath

Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2017.

Juryns motivering: ”För att han med stort personligt engagemang och med djup förståelse för skolprofessionernas perspektiv är en guide in i en digital framtid. Han bidrar till att bygga samspel mellan skola, organisationer, myndigheter, näringsliv, forskning och politiska organ.
Carl Heath är också fader till den snabbt växande makerrörelsen i svensk skola

Digitaliseringen är en del av samhället och det är skolan också, intervju med Carl Heath

Emma Nääs

2:a pris Guldäpplet 2017
Essunga

Presentation

Presentation av Emma Nääs

Emma Nääs, lärare på Jonslunds skola i Essunga, andrapristagare Guldäpplet 2017.

Juryns motivering:
För sitt nytänkande, innovativa, digitala och globala arbetssätt som gör hennes elever väl förberedda att använda engelska i alla sammanhang i skolan och utanför. Hennes elever får vara med där det händer och möta människor från hela världen. Hon öppnar upp klassrummet och visar att det går att jobba globalt även om man finns på en liten skola, på en liten ort.

Läs mer:
Levande språkundervisning hämtar in världen i elevernas vardag, intervju med Emma Nääs

Lyssna:
Guldäpplepodden med Emma Nääs

Hans Gustavsson

2:a pris Guldäpplet 2017
Kalmar

Presentation

Presentation av Hans Gustavsson

Hans Gustavsson, bagerilärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Jenny Nyströms skola i Kalmar, är andrapristagare i Guldäpplet 2017.

Juryns motivering:
Hans Gustavsson tilldelas andra pris i Guldäpplet 2017  att ambitiöst och professionellt ta sig an möjligheterna som skapas genom användning av digitala resurser i undervisningen. Han har med nyfikenhet undersökt och utprövat olika former att på ett för eleverna givande sätt föra in digitala verktyg i undervisningen, inte minst med målet att öka elevernas motivation och att inkludera alla.

Läs mer:
Bakverk, datorer och relationer i fokus för bagerilärare, intervju med Hans Gustavsson

Lyssna:
Guldäpplepodden med Hans Gustavsson