2012

Ulrika Ryan

vinnare Guldäpplet 2012
Lund

Presentation

Presentation av Ulrika Ryan

Ulrika Ryan, lärare på Byskolan i Lund, vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet 2015 för sitt arbete med att förnya arbetsformerna i matematik med stöd av digitala verktyg.

Juryns motivering:
Ulrika Ryan har med sina elever på Byskolan i Lund, från förskoleklass till år tre, förnyat arbetsformerna i matematikämnet. Eleverna har utvecklat sin förmåga att formulera vardagliga situationer med matematikens varierade uttrycksformer med stöd av digitala redskap, som dator och interaktiv skrivtavla. De digitala resurserna har hjälpt eleverna att få syn på och fokusera på det matematiska och mindre på läsförståelse och motorik när de löser uppgifter och övningar. Ulrika har bland annat inspirerats av den framgångsrika metoden ”Att skriva sig till läsning” i svenskämnet och överfört tankegångarna till matematikens område.
Ulrika har utvecklat sitt arbete i dialog med kollegor på andra skolor och forskare, från bland annat Malmö högskola.”

Läs mer: Lär matte med mattespel, problemlösning och praktiskt material, reportage från Ulrika Ryans klassrum

Christina Löfving

Guldäpplejuryns särskilda pris 2012
Stenungsund

Presentation

Presentation av Christina Löfving

Christina Löfving, lärare i Stenungsund, för många känd som ”it-mamman“, tilldelas Guldäpplejuryns särskilda pris 2012 för sitt framsynta arbete med att pröva nya vägar i egen undervisning och i samverkan med kollegor över hela landet.

Juryns motivering:

Christina Löfving är lärare i Stenungsund, engagerad skolutvecklare, föreläsare och författare. För många är hon känd som it-mamman på bloggen. Hon prövar nya vägar i egen undervisning,
tillsammans med kollegor över hela landet. Hon delar flitigt med sig av sina erfarenheter, via sin blogg, föreläsningar, bok, twitter och andra vägar som bara en it-mamma kan. Christina har under lång tid betytt mycket för lärare och skolledare för diskussion och utveckling av arbetssätten med it i undervisningen.

Läs mer: Förstaklassarna med eget nyhetsprogram, reportage från Christina Löfvings klassrum på Kyrkenorumsskolan i Stenungsund

Daniel Barker

finalist Guldäpplet 2012
Stockholm

Presentation

Presentation av Daniel Barker

Daniel Barker, lärare i matematik och fysik, Norra Real i Stockholm, finalist till Guldäpplet 2012.

Juryns motivering:
Daniel Barker, lärare i matematik och fysik, Norra Real i Stockholm, har i sin framgångsrika verksamhet flyttat fokus från ”klassisk” undervisning till elevernas lärande. Elever inspireras att förbereda lektioner, bland annat finns Daniels filmade genomgångar tillgängliga på internet. Lektionstid används till ett gemensamt arbete med problemlösning, samtal och laborativt arbete, liksom att i större utsträckning möta varje elev individuellt.
Daniel delar sina erfarenheter och reflektioner i blogg och på hemsida. Intresset för hans förhållningssätt är stort både bland kollegor över hela landet.

Blogg: barkersthlm.blogspot.se

Ylva Pettersson

finalist Guldäpplet 2012
Skara

Presentation

Presentation av Ylva Pettersson

Ylva Pettersson, lärare i historia och kulturhistoria vid Katedralskolan i Skara, finalist till Guldäpplet 2012.

Juryns motivering:
Ylva Pettersson, lärare i historia och kulturhistoria vid Katedralskolan i Skara, är finalist för sitt arbete med skarpa uppdrag där eleverna blir engagerade, bekräftade och samtidigt bidrar till det öppna uppslagsverket Wikipedia.

Ylva Petterssons arbete med detta i undervisningen är ett pedagogiskt pionjärarbete för skolan. I flera år har hennes elever bidragit till detta uppslagsverk, med sikte på kursspecifika moment och programmål såsom användande av digitala verktyg, kommunikation, kreativitet, källkritisk metod och entreprenörskap. Ylvas elever har vunnit priser för veckans bästa artikel, elevers bidrag har lästs av över miljoner läsare.

Ylva delar flitigt handledningar, tips och erfarenheter med kollegor i när och fjärran, gör workshops, föreläsningar, IKT-caféer och bidrar till Wikimedias utveckling som verktyg för Sveriges skolor.

Exempel på elevarbete: http://sv.wikipedia.org/wiki/Renässansens_fester

Läs mer: Dans, Skype och Wikipedia – en vanlig dag i skolan, reportage från Ylva Petterssons klassrum