2016

Per Ahlkvist och Martin Löfgren

2:a pris Guldäpplet 2016
Karlshamn

Presentation

Presentation av Per Ahlkvist och Martin Löfgren

Martin Löfgren, språklärare, och Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn, utsågs till andrapristagare i Guldäpplet 2016.

Juryns motivering:
De båda har tillsammans på ett innovativt sätt utvecklat arbetet med skolans värdegrund och demokratiuppdrag med en metod för undersökande arbete, analys och diskussion med moderna verktyg. Det bidrar till att eleverna utvecklar sin förmåga att formulera ståndpunkter, underbygga dem och argumentera kring dem med respekt för varandra. Eleverna lär av varandra och lär sig värdera och diskutera olika åsikter på ett smart och innovativt sätt.”

Läs mer:
– Vi har lärt oss att det är när motståndet finns som lärandet sker, intervju med Per Ahlkvist och Martin Löfgren

Dialog i stället för debatt – ett lyft för viktiga samtal, intervju med Per Ahlkvist och Martin Löfgren i samband med deras nominering till Guldäpplet 2015

Jonas Hall

vinnare Guldäpplet 2016
Norrtälje

Presentation

Presentation av Jonas Hall

Jonas Hall, lärare i matematik på Rodengymnasiet i Norrtälje, vinnare av Guldäpplet 2016.

Juryns notivering:
Jonas Hall mottar första pris för sitt arbete med att utveckla och utmana elevernas förmåga att experimentera med matematikens objekt som tal, figurer och relationer och tränga in i dessas natur med djupare förståelse och bättre resultat som mål. Jonas Hall bidrar kontinuerligt till det gemensamma samtalet kring didaktik och matematik i sociala medier och genom föreläsningar och användargrupper och för resonemang med kollegor på den egna skolan liksom med kollegor inom och utom landet

Läs mer:
– Datorn beräknar och människan ägnar sig åt tänkandet, intervju med Jonas Hall

Anna Kaya och Hülya Basaran

Guldäpplejuryns särskilda pris 2016

Presentation

Presentation av Anna Kaya och Hülya Basaran

Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet samt Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt vid Högskolan Väst är mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2016.

Juryns motivering:
Anna Kaya och Hülya Basaran har båda, var för sig, förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar. De visar hur skolan kan öppna dörrar för elever, erbjuda individanpassad undervisning med stöd av digitala verktyg och effektiva redskap för dialog med hem och omvärld. Det här är arbetssätt som ger både elever och pedagoger bättre förutsättningar. Anna Kaya och Hülya Basaran har bidragit till utvecklingen i hela landet genom att sprida sina erfarenheter via föreläsningar, blogg och sociala medier liksom i bokform.

Anna Kaya, projektledare vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och tidigare lärare i Rinkeby och Märsta belönas för sitt tongivande och långvariga engagemang för att med eleven i centrum lyfta språkutvecklande arbete, kollegialt lärande och tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter. Anna Kaya har bidragit till att lyfta frågor kring skolutveckling, språkutveckling och nyanländas rättigheter i många olika forum.

Hülya Basaran, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan Väst, tidigare förstelärare på mottagningsenheten i Trollhättan. Hülya Basaran belönas för sitt nydanade sätt att arbeta språkutvecklande och inkluderande med nyanlända elever. Hon ger eleverna möjlighet att lyckas i klassrummet där de digitala verktygen och resurserna både stöder elevernas lärande och öppnar för samspel med familj, släkt och omvärld. Hülya Basaran verkar i ett brett kollegialt forum där hon inspirerat många.


Anton Fagergren

2:a pris Guldäpplet 2016
Västerås

Presentation

Presentation av Anton Fagergren

Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås, utsågs tillandrapristagare i Guldäpplet 2016.

Juryns motivering:
Anton Fagergren har som en av lärcoacherna i Västerås förskolor arbetat inspirerande och nydanande med att ge barn nya lärverktyg. Han bidrar till att kollegor, barn och målsmän får nya verktyg för att dokumentera och synliggöra, dela och reflektera kring upplevelser och erfarenheter. Med ett starkt engagemang, pedagogisk variation och ny teknik visar Anton Fagergren på nya vägar för förskolan i en digitaliserad tid.

Läs mer:
Jag gillar att ha många bollar i luften, intervju med Anton Fagergren