2008

Anna Kalla

vinnare Guldäpplet 2008
Stockholm

Presentation

Presentation av Anna Kalla

Anna Kalla, lärare på Johannes skola i Stockholm och IT-pedagog i stadsdelen Norrmalm utsågstill vinnare av Guldäpplet 2008.

Webbplatsen ”Annas Länkburkar”, www.burkar.nu, firar i år 10.årsjubileum. Denna webbplats är en av de allra bäst kända och använda, av såväl lärare och elever som en bredare allmänhet, och med svindlande besökssiffror. Anna har lagt ned ett omfattande ideellt arbete med att utveckla och ständigt underhålla denna guide till fakta och inspiration på Internet. Den lekfulla formen, som inbjuder till utforskande, tilltalar både vuxna, unga och barn. Webbplatsen är den enda rekommenderade länken på Dyslexiinfos webbplats. Hennes enda ersättning har varit uppskattningen från barn och lärare i hela landet.

Juryns motivering:

Annas burkar är ett välkänt begrepp. Anna Kalla har i ett långvarigt ideellt arbete  skapat och ständigt underhållit denna pedagogiskt genomarbetade webbresurs som blivit en av de mest uppskattade resurserna på nätet för många barn, ungdomar och vuxna. Hennes engagemang och pedagogiska vision har givit resultat som inspirerar många.

Läs mer: Tio år med Annas Länkburkar

 

Birgitta Flodén

finalist Guldäpplet 2008
Stockholm

Presentation

Presentation av Birgitta Flodén

Birgitta Flodén, lärare på Hässelbygårdsskolan i Stockholm. är finalist till Guldäpplet 2008.

Juryns motivering till finalplatsen

Birgitta Flodén har i ett engagerat arbete hittat nya vägar för sina elever, som är nyanlända till Sverige, att ta vara på sina språkliga och kulturella resurser. De reflekterar över sin nya situation i livet och sitt nya hemland och delar detta med unga människor i en liknande situation. Pedagogisk utveckling och arbete med IT går här hand i hand och kombinerar lärande och identitetsutveckling. Arbetet kan tjäna som inspiration till utveckling i många skolor och klasser.

Läs mer: Trädockor och indentitet i internationellt utbyte, intervju med Birgitta Flodén

Johan Lindwert

Guldäpplejuryns särskilda pris 2008
Falköpings kommun

Presentation

Presentation av Johan Lindwert

Juryn för lärarstipendiet Guldäpplet har beslutat att för andra gången dela ut ”juryns särskilda pris”, i samband med prisutdelningen av Guldäpplet.

I år går det särskilda priset till Johan Lindwert, lärare i Falköping. Johan Lindwert är välkänd i skolsverige som en av initiavtivtagarna till visionen kring ”Framtidens klassrum”, en vision som idag är en realitet i många klassrum runt om i Sverige.

Juryns motivering

I ett långvarigt och idérikt arbete, har Johan Lindwert tillsammans med kollegor utvecklat dialogen och samspelet i klassrummet. Han har visat många vägar för att öppna klassrummet mot världen, med visionen ”Framtidens klassrum” och senare initiativet TeacheronDemand.se. Han har i samarbete med kollegor framgångsrikt verkat för spridningen av visioner och erfarenheter i den egna skolan och kommunen, liksom i hela landet och även internationellt.”.

Läs mer: Framtidsvisioner i skolmiljö, intervju med Johan Lindwert