2019

Napat Khiyapat

vinnare av Guldäpplet 2019
Skellefteå

Presentation

Presentation av Napat Khiyapat

Napat Khiyapat, modersmålslärare i thailändska och förstelärare med uppdrag i fjärrundervisning, Modersmålsenheten i Skellefteå kommun.

Juryns motivering: Med sitt arbete i både när- och fjärrundervisning, från årskurs 1 till sista året på gymnasiet utnyttjar hon digitaliseringens alla verktyg för att ge sina elever möjlighet att utveckla och fördjupa lärandet i sitt modersmål. Lärarbrist, långa avstånd och språkval med få elever? Napat förnyar fjärrundervisningen, med berättande arbetssätt och anpassning till varje enskild elev. 

Via sin webbplats och sociala medier delar hon undervisningsupplägg, arbetssätt och verktyg med många, både modersmålslärare, föräldrar och andra som hämtar inspiration från hennes arbete.

Napats webbplats Modersmålslärare med tips kring digitala verktyg, fjärrundervisning och lektionsupplägg: Modersmålslärare

Intervju

Camilla Askebäck Diaz

2:a pris Guldäpplet 2019
Stockholm

Presentation

Presentation av Camilla Askebäck Diaz

Camilla Askebäck Diaz, lärare i Ma/NO åk 7-9 och förstelärare i digitala verktyg, på Södermalmsskolan i Stockholm

Juryns motivering: ”Hennes arbete genomsyras av strävan att utveckla elevernas lärande med stöd av digitaliseringens alla möjligheter. Med en elevaktiv och formativ undervisning inkluderar hon alla elever och allas röst hörs. Hon driver utvecklingen framåt med IKT i såväl planering, genomförande som utvärdering av undervisningen.

Hon medverkar i många sammanhang och är en förebild och inspiratör, inte bara på den egna skolan utan över hela landet.”

Intervju

Guldäpplets forskardialog
Camilla presenterade sitt arbete i Guldäpplets forskardialog våren 2020.
Tema: Att hålla samman klassen
Se webbinariet i efterhand

Susanne Kjällander

Guldäpplejuryns särskilda pris 2019
Stockholm

Presentation

Presentation av Susanne Kjällander

Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Juryns motivering:
” För att hon i nära samspel med förskolans praktik bidragit till att lyfta fram frågorna kring det digitala i förskolan och visat på hur samspel mellan forskning och praktik kan bidra till utvecklingen”

Pressrelease: Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet, får Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Digitala läsplattor – utmanar den didaktiska designen, intervju med Susanne Kjällander, Stockholms universitet, 2016

Johan Sköld

2:a pris Guldäpplet 2019
Forshaga

Presentation

Presentation av Johan Sköld

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och undervisar nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk samt förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga.

Juryns motivering: ”Med ett stort engagemang för att utveckla elevernas självförtroende, språk och skrivande, med berättande och i dialog med samhällslivet, ger han eleverna möjlighet att uttrycka sig och berätta sina historier på webben med stöd av ord och inte minst med bild och rörlig bild.

Han fördjupar användningen av webbpubliceringens alla möjligheter på språkintroduktionsprogrammet där eleverna utmanas och ser sig själva växa. Han utvecklar ständigt sina arbetssätt och inspirerar kollegor i hela landet”

Intervju

Guldäpplets forskardialog
Johan medverkade i två av Guläpplets forskardialoger under våren 2020.
Tema: Elever utvecklar berättandet och sitt språk, se inspelning från webbinariet
Tema: Den sociala dimensionen i onlinearbete, se inspelning från webbinariet