Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet, får Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

foto Susanne Kjällander

Juryn för Guldäpplet har utsett Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019. Priset delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners, till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Barn i förskolan utforskar, upptäcker, leker och lär – i dag allt oftare även med digitala verktyg. Från 1 juli i år är digital kompetens en rättighet för alla barn och elever, även för barnen i förskolan. Barn och pedagoger i förskolan utforskar tillsammans hur digitala verktyg kan användas för att undersöka omvärlden, visa på upptäckter och berätta angelägna historier.

Susanne Kjällander, som i en följd av år forskat om barns utforskande och lärande med digitala verktyg och digitala lärmiljöer i förskolan belönas med Guldäpplejuryns särskilda pris för att hon i nära samspel med förskolans praktik bidragit till att lyfta fram frågorna kring det digitala i förskolan och visat på hur samspel mellan forskning och praktik kan bidra till utvecklingen.

– Förskola har klivit fram som ett starkt och mångfacetterat inslag i Guldäpplets nomineringar. Det digitala har både blivit verktyg och material i sig själv för barns och ungas utforskande och undersökande. Det skapar helt nya pedagogiska förutsättningar. Här spelar Susanne Kjällanders forskning en viktig roll och visar på hur samspel mellan praktikinriktad forskning och (för-)skolans professioner kraftfullt kan bidra till utvecklingen, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

– Utifrån debatten om förskolan och digitalisering så känns det tryggt att veta att det finns forskning som stärker förskollärarna i deras viktiga pedagogiska uppdrag. Att personalen på förskolorna kan få underlag för gemensamma diskussioner med kollegor och föräldrar kring digitala verktyg är viktigt. Genom att lyfta fram forskare som Susanne bidrar Guldäpplet till en mer nyanserad diskussion, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Prisutdelning
Guldäpplejuryns särskilda pris 2019 delas ut vid en högtidlig ceremoni på Guldäpplets dag, fredag 18 oktober kl 13.00-17.00 på ABF-Huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

 

Pressbilder: Bilder för press och media, pressbilder

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury
peter.becker@diu.se, tfn: 070-710 44 53

Carina Näslundh, kommunikatör
carina@diu.se, tfn: 070-605 45 15

Kontaktuppgifter till pristagaren
Susanne Kjällander
susanne.kjallander@buv.su.se, tfn: 0736-78 99 58

 

Om Lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som lyfter egna elever med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter och även inspirerar kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryn delar även ut sitt Särskilda Pris till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter, och kan hämtas ur en vidare krets än verksamma lärare.

I juryarbetet medverkar företrädare för samtliga partners samt de två senaste årens Guldäpplepristagare.

Alla pristagarna får ett vackert glasäpple med inläggning i äkta bladguld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland. Förstapristagaren får dessutom ett stipendium på 25.000 kr, övriga pristagare får var sitt stipendium på halva denna summa.

Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.