Guldäpplets dag
– 18 oktober i Stockholm

Foto Guldäpplet

Fredag den 18 oktober, kl 13.00-17.00 är det dags att fira Guldäpplets dag i Stockholm.

En eftermiddag med innovativa lärare som utvecklar svensk skola med digitala verktyg och arbetssätt
Med Guldäpplepristagare och Guldäpplenominerade från i år och tidigare år som delar med sig av inspiration och exempel.

Tid: kl 13.00-17.00, fredag 18 oktober
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm
Anmälan: Programmet är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Klicka här

För vem: Eftermiddagen riktar sig till skolledare och lärare från förskola till gymnasium

PROGRAM:

Förnya arbetet med modersmålsundervisningen med berättande arbetssätt med anpassning till varje elev
Hur kan man använda digitala verktyg och undervisning i både fjärr- och närundervisning för att ge sina elever möjlighet att utveckla och fördjupa lärandet i sitt modersmål?
Napat Khiyapat, modersmålslärare i Skellefteå kommun och vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2019

Film och webbpublicering som en del i ett språkutvecklande arbetssätt
Hur kan man utveckla elevernas självförtroende, språk och skrivande och ge dem möjlighet att uttrycka sig och berätta sina historier på webben med stöd av ord och inte minst med bild och rörlig bild. Ett sätt att fördjupa användningen av webbpubliceringens alla möjligheter.
Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk, och Guldäpplepristagare 2019, Forshagaakademin i Forshaga

Digital kompetens i förskola och skola
Det digitala har både blivit verktyg och material i sig själv för barns och ungas utforskande och undersökande, vilket skapar helt nya pedagogiska förutsättningar. Susanne Kjällander, har i en följd av år forskat om barns utforskande och lärande med digitala verktyg och digitala lärmiljöer i förskolan i nära samspel med förskolans praktik
Susanne Kjällander, fil dr och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris

Fler inspirerande exempel på undervisning med digitalt stöd presenterad av årets Guldäpplenominerade
• Hur bidra till tillgängliga lärmiljöer för elever med språkstörning och språknedsättning, med digitala verktyg?
• Hur uppnå kunskapskraven samt göra att eleverna känner en stark koppling mellan undervisning och världen utanför skolan med stöd av kamera, mikrofon och skärminspelning?
• Hur skapa en digitalt kompetent organisation för undervisning och lärande?
• Hur  arbeta med film, estetiska uttrycksformer och digitalisering med elever på högstadiet?
• Hur jobba med robotar i skolan – erfarenheter och exempel
• Förskola undersöka, upptäcka, berätta – med digitalt stöd

Guldäpplejuryns särskilda pris
Guldäpplejuryns särskilda pris kommer att högtidligen delas ut till Susanne Kjällander under Guldäpplets dag.

Välkommen!
Antalet platser är begränsat. Deltagande är kostnadsfritt, men anmälan krävs.
Anmälan

Guldäpplets dag arrangeras av stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL i samverkan med Guldäpplets partners