Lär känna Guldäpplets jury

foto Guldäpplets jury 2019

Vilka är det egentligen som sitter i Guldäpplets jury och utser pristagarna? I år, 2019, består juryn av 23 personer, som ägnar delar av sommaren åt att läsa och reflektera kring årets alla nomineringar. Den pedagogiska kompetensen är hög i juryn, de allra flesta är eller har jobbat som lärare, några också som rektorer och förvaltningsledare.

De två senaste årens pristagare, även mottagarna av Guldäpplejuryns särskilda pris, är samtliga medlemmar i juryn.

– Det känns fantastiskt att få deltaga i arbetet att utse vinnare av det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet. Det blir en spännande utmaning eftersom det finns många skickliga lärare som är nytänkande, stärker elevernas digitala kompetens och samskapar med kollegor för att designa undervisning som är meningsfull, medskapande och kunskapande för barn och unga, säger Maria Glawe, lärare i Trelleborg och förra årets vinnare av Guldäpplet.

Båda lärarfacken är partners i Guldäpplet sedan 2006 och medverkar i juryarbetet.

– Att få sitta i Guldäpplejuryn är en fantastisk förmån då man får en möjlighet att ”lära känna” så många drivande, inspirerande och nytänkande lärare. Lära känna via webb, nomineringar och personliga möten, säger Robert Fahlgren, andre vice ordförande i Lärarförbundet.

– Arbetet i Guldäpplejuryn ger mig möjligheter att följa lärare som genom en genomtänkt och erfarenhetsbaserad användning av IT tillför nya dimensioner till sin undervisning. De låter sina elever göra saker som inte varit möjliga att göra tidigare, som förstärker deras inlärning och kunskaper och som gör undervisningen intressant och lustfylld för alla, säger Ragnar Sjölander, ordförande i Lärarnas Riksförbund Stockholm och medlem i förbundsstyrelsen.

Flera offentliga aktörer finns med bland partners och har representanter i juryn. Det är Sveriges Kommuner och Regioner samtSpecialpedagogiska skolmyndigheten. Båda har varit partners i Guldäpplet sedan 2012.

– Att IT innebär stora möjligheter för att möta elevers olikheter vet vi sedan länge. Det är glädjande att nu bland de nominerade notera hur ofta anpassningar framstår som en självklarhet. Jag imponeras också av det arbete, engagemang och den kraft som de nominerade representerar och så generöst delar med andra, säger Stefan Bonn, rådgivare och samordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten, tidigare resurs- och speciallärare år 1-6

Guldäpplet har också leverantörer som partners, år fyra stycken. Netsmart, partners sedan 2012, Gleerups, som blev partner 2013, Studentlitteratur som kom med 2016 och ILT Inläsningstjänst sedan 2018.

– Med min bakgrund från skolvärlden vet jag att det är pedagogerna som gör skillnad i undervisningen för våra elever och att det är de som bidrar till skolutvecklingen i Sverige. Lärarrollen är komplex idag, och det är därför extra roligt att kunna vara med och lyfta och fokusera på goda pedagogiska exempel där lärarna visat att de delar med sig av sina erfarenheter och sin kompetens, säger Alexandra Blomberg, marknads- och försäljningschef på ILT Inläsningstjänst.

Två tidigare pristagare är också ständiga medlemmar i juryn. Jenny Edvardsson, pristagare 2015 och Ulrika Jonson, pristagare 2014.

– Som medlem i Guldäpplets jury får jag möta Sveriges bästa lärare. Jag får läsa om deras klassrumsnära arbete och jag inspireras. Nya idéer och tankar växer fram och dessa ger avtryck i min egen undervisning. Juryarbetet ger ringar på vattnet, säger Jenny Edvardsson.

Arbetet med Guldäpplet koordineras av stiftelsen DIU, var ordförande Peter Becker, som var initiativtagare till Guldäpplet, också är ordförande i juryn. Alla medlemmar i juryn möter du här på webben och du kan också läsa om vad varje jurymedlem anser vara det bästa med att sitta i Guldäpplets jury.

Möt Guldäpplets jury