Pristagarna till Guldäpplet 2019: Lärare som utvecklar och förnyar undervisningen med nytänkande och digitala arbetsformer

Foto Camilla Askebäck Diaz, Johan Sköld, Napat Khiyapat, f

Tre lärare belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering. Napat Khiyapat, modersmålslärare i thailändska och förstelärare med uppdrag i fjärrundervisning, Modersmålsenheten i Skellefteå kommun utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med att förnya modersmålsundervisningen med både när- och fjärrundervisning, med berättande arbetssätt och anpassning till varje enskild elev. 

Camilla Askebäck Diaz, lärare i Ma/NO åk 7-9 och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm, och Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk och förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga, delade på andraplatsen.

Totalt var det drygt hundra engagerade och kompetenta lärare från hela landet som nominerades till lärarpriset Guldäpplet 2019.

– Guldäpplet lyfter fram lärare som med förankring i sina ämnen, systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Guldäpplets nominerade och pristagare är en viktig del i skolans digitala kunskapsbygge, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

Årets tre pristagare, visar i sitt arbete hur skolans digitalisering kan bidra till att ge alla elever, oavsett förutsättningar möjligheter att lyckas.

– Det som utmärker vinnarna av Guldäpplet är deras förmåga att hitta nya vägar till lärande, att de har en tydlig drivkraft i att lyfta sina elever, inspirera och utmana kollegor. Om digitaliseringen av skolan ska lyckas fullt ut måste det vara lärarna själva som sitter i förarsätet och styr utvecklingen, med rätt förutsättningar och utan pekpinnar från politiken och huvudmännen, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

– Det som är väldigt tydligt bland de nominerade i år är hur de på nya sätt använder digitala verktyg och arbetsformer för att kunna möta alla elever på just deras nivå. Förutsättningarna för att den digitala tekniken i skolan ska lyckas är att lärarna får avgöra om, när och hur digitala verktyg ska användas, samt att de är med i processen och utformningen. När de digitala verktygen utgår från lärarens vardag och verksamhet kan de bidra positivt till att utveckla undervisningen, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Årets pristagare
Napat Khiyapat, modersmålslärare i thailändska och förstelärare med uppdrag i fjärrundervisning, Modersmålsenheten i Skellefteå kommun. För att hon med sitt arbete i både när- och fjärrundervisning, från årskurs 1 till sista året på gymnasiet förnyar fjärrundervisningen, med berättande arbetssätt och anpassning till varje enskild elev och utnyttjar digitaliseringens alla verktyg för att ge sina elever möjlighet att utveckla och fördjupa lärandet i sitt modersmål.

Camilla Askebäck Diaz, lärare i Ma/NO åk 7-9 och förstelärare i digitala verktyg, på Södermalmsskolan i Stockholm, för att hennes arbete genomsyras av strävan att utveckla elevernas lärande med stöd av digitaliseringens alla möjligheter. Med en elevaktiv och formativ undervisning inkluderar hon alla elever och allas röst hörs. Hon driver utvecklingen framåt med IKT och är en förebild och inspiratör, inte bara på den egna skolan utan över hela landet.

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk och förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. För att han fördjupar användningen av webbpubliceringens alla möjligheter. Med ett stort engagemang för att utveckla elevernas självförtroende, språk och skrivande, ger han eleverna möjlighet att uttrycka sig och berätta sina historier på webben med stöd av ord och inte minst med bild och rörlig bild.

Guldäpplets dag den 18 oktober med utdelning av Guldäpplejuryns särskilda pris
Fredagen den 18 oktober arrangeras Guldäpplets dag i Stockholm, med möjlighet att lyssna på flera av pristagarna och övriga nominerade till lärarpriset Guldäpplet. Här kommer också Guldäpplejuryns särskilda pris att delas ut, ett pris som delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Pressbilder: Bilder för press och media, pressbilder

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury
peter.becker@diu.se, 070-710 44 53

Carina Näslundh, kommunikatör
carina@diu.se, 070-605 45 15

Kontaktuppgifter till pristagarna
Napat Khiyapat
napat.khiyapat@skelleftea.se, 073-949 81 36

Camilla Askebäck Diaz,
camilla.askeback.diaz@edu.stockholm.se, 070-482 79 87

Johan Sköld
johan.skold@forshagaakademin.se, 070-216 48 11

 

Om Lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som lyfter egna elever med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter och även inspirerar kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryn delar även ut sitt Särskilda Pris till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter, och kan hämtas ur en vidare krets än verksamma lärare.

I juryarbetet medverkar företrädare för samtliga partners samt de två senaste årens Guldäpplepristagare.

Alla pristagarna får ett vackert glasäpple med inläggning i äkta bladguld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland. Förstapristagaren får dessutom ett stipendium på 25.000 kr, övriga pristagare får var sitt stipendium på halva denna summa.

Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.