Camilla Askebäck Diaz

Foto Camilla Askebäck Diaz

Camilla Askebäck Diaz

2:a pris Guldäpplet 2019
Stockholm

Presentation

Camilla Askebäck Diaz, lärare i Ma/NO åk 7-9 och förstelärare i digitala verktyg, på Södermalmsskolan i Stockholm

Juryns motivering: ”Hennes arbete genomsyras av strävan att utveckla elevernas lärande med stöd av digitaliseringens alla möjligheter. Med en elevaktiv och formativ undervisning inkluderar hon alla elever och allas röst hörs. Hon driver utvecklingen framåt med IKT i såväl planering, genomförande som utvärdering av undervisningen.

Hon medverkar i många sammanhang och är en förebild och inspiratör, inte bara på den egna skolan utan över hela landet.”

Intervju

Guldäpplets forskardialog
Camilla presenterade sitt arbete i Guldäpplets forskardialog våren 2020.
Tema: Att hålla samman klassen
Se webbinariet i efterhand