2011

Helena Kvarnsell

finalist Guldäpplet 2011
Nacka

Presentation

Presentation av Helena Kvarnsell

Helena Kvarnsell, Björknässkolan, Nacka, finalist till Guldäpplet 2011

Juryns motivering:

Helena Kvarnsell, Björknässkolan, Nacka, är finalist till Guldäpplet 2011 för sitt engagerade arbete med att göra matematik och NO roligt och begripligt med stöd av IT. Hennes elever använder moderna uttrycksformer, formulerar och delar sina tankar genom bland annat videoinspelade problemlösningar. Hon fångar intresset och integrerar digitalt stöd i undervisningen. Hon demonstrerar möjligheter och sprider erfarenheter till kollegor nära och fjärran, bland annat genom blogg och twitter.

Läs mer: Roligare och enklare matte med IT, intervju med Helena Kvarnsell och elever på Björknässkolan i Nacka

Åsa Lundholm

finalist Guldäpplet 2011
Sigtuna

Presentation

Presentation av Åsa Lundholm

Åsa Lundholm, Valstaskolan, Sigtuna, finalist till Guldäpplet 2011

Juryns motivering:

Åsa Lundholm, Valstaskolan, Sigtuna, är finalist till Guldäpplet 2011 för sitt entusiasmerande arbete med att genom litteratur och digitala medier väcka elevernas intresse och stärka deras språkutveckling. Hon bidrar till att flertalet elever når godkänd nivå i svenska, trots att mer än 90 procent har annat modermål än svenska. Bokblogg och Mp3-böcker är ett par av alla de verktyg hon använder i arbetet. Hon inspirerar kollegor, elever och föräldrar – långt utanför skolan.

Läs mer: Det handlar inte om läslust, intervju med Åsa Lundholm

Gunilla Almgren Bäck

Guldäpplejuryns särskilda pris 2011
Mölndal

Presentation

Presentation av Gunilla Almgren Bäck

Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog Mölndals kommun och vid GR-utbildning i Göteborg, har tilldelats Guldäpplejuryns särskilda pris 2011. Ett pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

Juryns motivering:

Juryns särskilda pris 2011 tilldelas Gunilla Almgren-Bäck, specialpedagog i Mölndal och vid GR-utbildning i Göteborg, för hennes arbete med att göra skolan ”tillgänglig för alla”. Hon har lyft på nya stenar, pedagogiskt och tekniskt, hon har omprövat och förnyat, följt forskning och med entusiasm och energi fört sina och andras erfarenheter vidare till en stor krets, lokalt, regionalt och nationellt.

Gunilla har framgångsrikt verkat för skoldatatek och kompetensutveckling inom området, framför allt i västsvenska kommuner. Hon har under många år utvecklat och givit spridning till digitala lösningar för elever med behov av stöd, avgörande för många elevers möjlighet att nå framgång i skolan.

Läs mer: Lärmiljön ska anpassas efter elevernas behov – inte tvärt om, intervju med Gunilla Almgren Bäck

Marie Andersson

vinnare Guldäpplet 2011
Gotland

Presentation

Presentation av Marie Andersson

Marie Andersson, lärare Eskelhem skola, på Gotland, vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet 2011, för sitt arbete med att utveckla elevernas kunskapande genom att integrera IT i det dagliga pedagogiska arbetet.

Juryns motivering:

Marie Andersson, lärare Eskelhem skola, på Gotland utses till vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet för sitt arbete med att utveckla elevernas kunskapande genom att integrera IT i det dagliga pedagogiska arbetet. Marie Andersson har öppnat dörrar och fönster till sitt klassrum på Gotland via bloggar, och sociala medier. Tillsammans med sina elever i klass 4-6 integrerar hon digital kompetens på ett naturligt sätt helt enligt intentionerna i de nya kursplanerna.

Ett exempel är bloggen ”Detektiven Emil och vi” där eleverna läser, diskuterar och funderar kring Anna Janssons böcker om Emil Wern. Därefter söker de svar på sina frågor via internet, böcker,
personer som följer bloggen och genom att besöka platser på Gotland som finns omskrivna i
böckerna.

Marie Andersson visar också hur man som lärare i dag kan utöka det pedagogiska samtalet med lärare över hela landet via sociala medier.”

Läs mer: Viktigt – och på riktigt, intervju med Marie Andersson och eleverna på Eskelhem skola