2015

Cecilia Johansson

vinnare av Guldäpplet 2015
Sollentuna

Presentation

Presentation av Cecilia Johansson

Cecilia Johansson, ämneslärare i svenska och historia, årskurs 7–9 på Helenelundsskolan i Sollentuna och fil lic i historia, vinnare av Guldäpplet 2015.

Juryns motivering:
Cecilia hittar nya sätt att ta till vara alla elevers berättarglädje och kreativitet. Fler elever gynnas och engageras, inte bara de som har kommit långt i historieämnet. Cecilia Johansson har också studerat den egna praktiken i ett forskningsarbete kring mötet mellan sociala medier och historieundervisningen. Hon bidrar kontinuerligt till det gemensamma samtalet kring pedagogik i sociala medier och för resonemang med kollegor på den egna skolan och i kommunen liksom med kollegor i hela landet kring sina iakttagelser och slutsatser.”

Läs mer:
Internet är en arena där jag kan fördjupa och utvidga undervisningen, intervju med Cecilia Johansson

 

Micke Kring

Guldäpplejuryns särskilda pris 2015
Stockholm

Presentation

Presentation av Micke Kring

Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2015.

Juryns motivering:
Micke Kring öppnar dörrar för lärare och elever, både på Årstaskolan och i hela landet. Elevers arbete görs till synliga och välkända mötesplatser, kunskapshubbar, som inte bara ger inspiration till elever och föräldrar på Årstaskolan, utan i lika hög grad till elever och lärare runt om i landet. I allt Micke gör har han ett orubbligt engagemang för eleverna liksom för kollegornas arbete. Micke Kring ger exempel och förutsättningar för lärare att utveckla sin undervisning med digitala verktyg och sociala medier med stor räckvidd.

Läs mer:
Vi skapar arenor där eleverna kan verka, intervju med Micke Kring

 

Jenny Edvardsson

2:a pris Guldäpplet 2015
Kristianstad

Presentation

Presentation av Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad, förstelärare i svenska/språkutveckling/IKT, andrapristagare Guldäpplet 2015.

Juryns motivering:
Med ett brinnande engagemang, pedagogisk variation och ny teknik introducerar hon nya sätt att lära som fångar och sporrar eleverna. Med ambitionen att alla ska kunna ta del av undervisningen, oberoende av vilka förutsättningar de har, arbetar hon med sina gymnasieelever för att utveckla deras språkliga förmåga och historiska perspektiv. Hon söker skapa en klassrumsmiljö där alla elever kan delta i gemensam läsning, diskussioner och skrivuppgifter. En klassrumsmiljö som förenar högläsning, Youtubefilmer, bloggar och digitala verktyg.

Läs mer:
Digitala verktyg ska tillföra lärandet något, intervju med Jenny Edvardsson

Tülay Gürgün

2:a pris Guldäpplet 2015
Botkyrka

Presentation

Presentation av Tülay Gürgün

Tülay Gürgün, legitimerad modersmålslärare i turkiska, mediepedagog och skolbibliotekarie, Grindtorpsskolan, Botkyrka kommun, andrapristagare Guldäpplet 2015.

Juryns motivering.
Hon är en engagerad lärare som med stöd av digitala verktyg och sociala medier ger elever möjligheter att lära sig om sitt modersmål och sin kultur i multimodala former med text, bild och video – en digitaliserad utvecklad modersmålsundervisning. Hon arbetar med blogg som lärplattform för eleverna liksom med en bred palett av andra digitala verktyg. Hon är samtidigt aktiv bloggare, föreläsare, facebookare och twittrare och delar generöst med sig av sitt kunnande och sina upptäckter till andra i det utvidgade kollegiet på nätet liksom flitigt i den egna kommunen.

Läs mer:
Man måste hålla sig uppdaterad och lära sig något varje dag, intervju med Tülay Gürgün