Tülay Gürgün

Foto Tulay Gurgun

Tülay Gürgün

2:a pris Guldäpplet 2015
Botkyrka

Presentation

Tülay Gürgün, legitimerad modersmålslärare i turkiska, mediepedagog och skolbibliotekarie, Grindtorpsskolan, Botkyrka kommun, andrapristagare Guldäpplet 2015.

Juryns motivering.
Hon är en engagerad lärare som med stöd av digitala verktyg och sociala medier ger elever möjligheter att lära sig om sitt modersmål och sin kultur i multimodala former med text, bild och video – en digitaliserad utvecklad modersmålsundervisning. Hon arbetar med blogg som lärplattform för eleverna liksom med en bred palett av andra digitala verktyg. Hon är samtidigt aktiv bloggare, föreläsare, facebookare och twittrare och delar generöst med sig av sitt kunnande och sina upptäckter till andra i det utvidgade kollegiet på nätet liksom flitigt i den egna kommunen.

Läs mer:
Man måste hålla sig uppdaterad och lära sig något varje dag, intervju med Tülay Gürgün