2010

Ann-Charlotte Keiller

finalist Guldäpplet 2010
Göteborg

Presentation

Presentation av Ann-Charlotte Keiller

Ann-Charlotte Keiller, förskolepedagog, Lasarettsgatans Förskola, Göteborg, finalist till Guldäpplet 2010.

Juryns motivering:

Ann-Charlotte Keiller, förskolepedagog, Lasarettsgatans Förskola, Göteborg har med kollegor utvecklat ett arbetssätt med förskolebarn i åldern 3-5 år där barnen kombinerar upptäckande med lek och rörelse utomhus. Hon har visat hur man kan integrera teknik i verksamheten på ett pedagogiskt spännande sätt, kopplat till förskolans läroplan.

Kristina Alexanderson

finalist Guldäpplet 2010
Stockholm

Presentation

Presentation av Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson, lärare i svenska och samhällskunskap på Enskilda gymnasiet, Stockholm, utbildningsansvarig för Webbstjärnan, finslit till Guldäpplet 2010.

Juryns motivering:

Kristina Alexanderson, lärare i svenska och samhällskunskap på Enskilda gymnasiet, Stockholm, utbildningsansvarig för Webbstjärnan, sporrar elever att arbeta publicistiskt och skapande, undersökande och källkritiskt med internet och webb. Hon har inspirerat elever över hela landet att använda digitala verktyg för skrivandet och lärandet i skolan.

Läs mer: Samtalet i de sociala medierna ger nya dimensioner till samtalet i klassrummet, intervju med Kristina Alexanderson

Joachim Thornström

Guldäpplejuryns särskilda pris 2010
Ystads kommun

Presentation

Presentation av Joachim Thornström

Joachim Thornström, IT-pedagog och IT-samordnare på Kultur och Utbildning, Ystad kommun, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2010.

Juryns otiverin:
Joachim Thornström har i åratal bedrivit ett engagerat arbete med att stimulera it-utvecklingen i Ystad. Ett exempel är satsningen på skriv- och läsutveckling, där ett stort antal pedagoger har inspirerats att arbeta med dator i de tidiga årskurserna. Successivt har arbetet fördjupats och utvecklats, med begränsade kommunala resurser. Erfarenheterna härifrån har aktivt förts vidare till hela landet. Han har vidare byggt upp webbplatsen Skolväskan, med resurser som barn kan använda i skolan och hemma på kvällarna. Den har blivit en viktig källa till inspiration för lärare och elever i hela landet. Joachim har varit mycket aktiv i dialogen med lärare över hela landet, med presentationer, artiklar och inlägg. I Skolväskans blogg får lärare nya tips och idéer från den omvärldsanalys om IKT som han driver med brinnande intresse. Kommentarerna i bloggen öppnar upp för pedagogiska diskussioner och reflektioner som behövs i skolvardagen.(Rättigheter bilder: Joachim Thornström, Lotta Holmström, Lärarnas Nyheter. Musik: Heifervescent, Deep Sea River iLife Sound Effects – Daydream)

Martin Fernström och Josef Sahlin,

vinnare Guldäpplet 2010
Stockholm

Presentation

Presentation av Martin Fernström och Josef Sahlin,

Martin Fernström och Josef Sahlin, båda lärare vid Årstaskolan i Stockholm utsåg till vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet 2010 för sitt arbete med att integrera IT i det pedagogiska arbetet.

 

Juryns motivering:

Martin Fernströms och Josef Sahlins arbete med elever och kollegor är exempel på hur moderna arbetssätt växer fram i svensk skola där eleverna engageras och klassrummet öppnas mot omvärlden med bokbloggar, som Martins ArstaBokblogg.se där sjätteklassarna reflekterar och recenserar kring ungdomslitteratur och Josefs Tegelbobarn.se där han tillsammans med sin andraklass dokumenterar barnens skolgång i ord, bild och film.
Martin Fernström och Josef Sahlin inspirerar elever och föräldrar och delar med sig till kollegor över Internet. Med sitt djupa engagemang och sina mångsidiga arbetsformer lyfter de eleverna och är förebilder för lärare i hela landet.

Läs mer:

Bokbloggen ett pedagogiskt lyft, intervju med Martin Fernström

Klassbloggen som ger lust och struktur, intervju med Josef Sahlin och hans elever