Ann-Charlotte Keiller

Foto Ann-Charlotte Keiller

Ann-Charlotte Keiller

finalist Guldäpplet 2010
Göteborg

Presentation

Ann-Charlotte Keiller, förskolepedagog, Lasarettsgatans Förskola, Göteborg, finalist till Guldäpplet 2010.

Juryns motivering:

Ann-Charlotte Keiller, förskolepedagog, Lasarettsgatans Förskola, Göteborg har med kollegor utvecklat ett arbetssätt med förskolebarn i åldern 3-5 år där barnen kombinerar upptäckande med lek och rörelse utomhus. Hon har visat hur man kan integrera teknik i verksamheten på ett pedagogiskt spännande sätt, kopplat till förskolans läroplan.