2018

Daniel Nilsson

2:a pris Guldäpplet 2018
Kalmar

Presentation

Presentation av Daniel Nilsson

Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar

Juryns motivering: ”För att han på ett innovativt sätt använder alla vägar inklusive den digitala tekniken för att inom matematiken bygga upp plattformar för att kontinuerligt stötta alla elever i deras kunskapsutveckling.

Guldäpplepodden med Daniel Nilsson

Maria Glawe

vinnare av Guldäpplet 2018
Trelleborg

Presentation

Presentation av Maria Glawe

Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg

Juryns motivering: ”För att hon genom innovativa samarbetsprojekt tar in omvärlden i klassrummet och tillsammans med sina elever och kollegor ständigt utvecklar undervisningen där digital teknik används för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper.”

Guldäpplepodden med Maria Glawe

Guldäpplets forskardialog
Maria medverkade i Guldäpplets forskardialog våren 2020.
Tema: Att jobba kreativt – skapande och verklighetsanknutet
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand

 

Amelie Wahlström

Guldäpplejuryns särskilda pris 2018
Karlstad

Presentation

Presentation av Amelie Wahlström

Amelie Wahlström, rektor i Karlstad är vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2018.

Juryns motivering: För att hon är en drivande kraft och en ledare som får digitalisering att hända i samspel med hela organisationen. Hon har, som rektor arbetat målmedvetet, långsiktigt och tålmodigt med sikte på digitaliseringens möjligheter för elevernas utveckling och stärkta resultat. I kommunens IT-råd uppvisar hon en kombination av nyfikenhet, mod och tillit till kollegor och personal Hon belönas för att hon visar prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför.”

 

Anna Bergström

2:a pris Guldäpplet 2018
Skellefteå

Presentation

Presentation av Anna Bergström

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola 7-9 i Skellefteå

Juryns motivering: ”För att hon med hjälp av digitala verktyg omsätter läroplanens intentioner i elevgrupper som bjuder på pedagogiska utmaningar, för att nå optimal inlärning och personlig utveckling.”

Guldäpplepodden med Anna Bergström