Maria Glawe

Maria Glawe

vinnare av Guldäpplet 2018
Trelleborg

Presentation

Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg

Juryns motivering: ”För att hon genom innovativa samarbetsprojekt tar in omvärlden i klassrummet och tillsammans med sina elever och kollegor ständigt utvecklar undervisningen där digital teknik används för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper.”

Guldäpplepodden med Maria Glawe

Guldäpplets forskardialog
Maria medverkade i Guldäpplets forskardialog våren 2020.
Tema: Att jobba kreativt – skapande och verklighetsanknutet
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand