2023

Eva Bida

Vinnare Guldäpplet 2023
Södertäje

Presentation

Presentation av Eva Bida

Eva Bida, förstelärare i Idrott och hälsa samt lärare inom Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Naturkunskap på Torekällgymnasiet i Södertälje samt deltid som IKT-pedagog för samtliga gymnasieskolor i Södertälje kommun. 

Juryns motivering:
För ett nytänkande som alltid är i tiden. Eva omvärldsbevakar och tar in sådan teknik i sin undervisning som stödjer eleverna att nå sina mål. Allt från pulsband och morgonträning till planeringar och bedömningsmatriser i skolans lärplattform, till olika digitala verktyg för uppföljning av lärandet och undervisningen, som till exempel quiz, redovisningar, kamratbedömning, återkoppling och kompensatoriska verktyg. Eva sprider de positiva effekterna av sitt arbete både nationellt och internationellt.”

Intervju med Eva Bida

 

Andrey Shupliakov

2:a pris Guldäpplet 2023
Stockholm

Presentation

Presentation av Andrey Shupliakov

Andrey Shupliakov, Matematik-, NO- och Tekniklärare,  årskurs 4-6 på Nya Elementar i Stockholm.

Juryns motivering:
”För att han skapar nya former för lärande och kombinerar digitala och analoga verktyg på ett innovativt sätt som engagerar och involverar eleverna. Andrey söker alltid det bästa sättet att inspirera, förklara och beskriva, i matematik, programmering och NO – och gärna med elever i lägre årskurser. Han är en förändringsledare som ser möjligheter i svårigheter som han möter i sin undervisning. Andrey delar allt sitt material på Youtube med Sveriges alla lärare och bidrar till att lärandet finner nya former i samklang med samtiden.”

Intervju med Andrey Shupliakov

Janni Karlsson

2:a pris Guldäpplet 2023
Kil

Presentation

Presentation av Janni Karlsson

Janni Karlsson, förskollärare och IT pedagog på förskolan Skogsgläntan i Kil, som från och med i somras arbetar som universitetsadjunkt på Karlstads universitet.

Juryns motivering:
”För att hon genom sitt arbete med digital kompetens i förskolan gjort stor skillnad för samtliga barn och elever i Kils förskolor och skolor. Jannis engagemang i förskolan och kommunens IKT-nätverk har bidragit till kommunens digitaliseringsresa för likvärdighet från förskola och vidare genom grundskolan. Janni omvärldsbevakar, följer forskning och skapar nya sätt att lära och arbeta digilogt tillsammans med barn och kollegor. Hon är en inspiratör och vågar prova nya sätt att utvidga barnens och kollegornas kunnande och kommunens förskoleverksamhet.”

Intervju med Janni Karlsson

Fredrik Söderlund

Guldäpplejuryns särskilda pris 2023
Västerås

Presentation

Presentation av Fredrik Söderlund

Fredrik Söderlund, central utvecklare, Västerås förskolor.

Juryns motivering:
Fredrik är sedan tio år tillbaka central utvecklare för Västerås förskolor. Med en bakgrund som förskollärare har han under många år arbetat med förskolans lärspridare, personalens delande och kunskapsutveckling. Fredrik bidrar till att sätta förskolans arbete och digitalisering på kartan i hela landet. Han är en efterfrågad föreläsare och inspiratör som knyter ihop läroplanen och förskolans undervisning och praktik med digitala arbetssätt. Fredrik gör professionens erfarenheter synliga och deras röster hörda.”

Per Dahlbeck

Guldäpplejuryns särskilda pris 2023
Malmö

Presentation

Presentation av Per Dahlbeck

Per Dahlbeck, universitetsadjunkt på fakulteten för lärande och samhälle på Malmö universitet och utvecklingssekreterare på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad.

Juryns motivering:
Per har lång pedagogisk erfarenhet från förskola/skola och skolledarskap, liksom redaktörskap för en rad böcker om förskola, pedagogik, estetik och hållbarhet. Han har en ledande roll i förändringsprojekt med barn och förskolor, som dokumenterats i filmer och Innofestival med mera. Per gör barns och ungas röster hörda, bland annat genom att barnen medverkar i den egna stadens utveckling – demokratiprojekt som motiverar till lärande.”

Caroline Engvall

Guldäpplejuryns särskilda pris 2023
Stockholm

Presentation

Presentation av Caroline Engvall

Caroline Engvall, författare, journalist och föreläsare. Hon arbetar för barns trygghet på nätet och är författare till barnboksserien ”Nollan och nätet” (läsålder 7-10 år) och ”Nollan och nätet JUNIOR” (ålder 3-6 år).

Juryns motivering:
Caroline arbetar för och med barns trygghet på nätet och skriver barnboksserien ”Nollan och nätet” och ”Nollan och nätet JUNIOR”. Caroline föreläser för bland annat lärare och föräldrar och driver projekt som hjälper barn som utsätts för brott på nätet och skapar utbildningsmaterial, hjälpsajter, poddar och tv-dokumentärer samt utbildningsprogrammet Safe selfie academy. Caroline sprider hopp och kunskap.

Per Falk

Guldäpplejuryns särskilda pris 2023
Sundbyberg

Presentation

Presentation av Per Falk

Per Falk, utvecklingsledare på Sektorn för Lärande och Bildning i Sundbybergs stad och processledare på Kvasar Makerspace samt undervisar på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet.

Juryns motivering:
Per skapar tillgängliga lärmiljöer för undervisning, undersökande och skolutveckling. Detta inkluderar makerspaces, workshops och knytkonferenser för kunskapsutveckling och inspiration. Han undervisar också på förskollärarprogrammet på Stockholms universitet. Per arbetar för barns tillgänglighet till alla slag av resurser och vill väcka deras kreativitet och förundran.”