Eva Bida

Foto Eva Bida

Eva Bida

Torekällsgymnasiet
Södertälje

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Eva Bida heter jag och arbetar på Torekällgymnasiet som förstelärare i Idrott och hälsa samt lärare inom Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Naturkunskap. Jag arbetar också på deltid som IKT-pedagog för samtliga gymnasieskolor i Södertälje kommun där jag bland annat driver den gymnasiegemensamma IKT-gruppen samt utvecklar den digiloga undervisningen på gymnasierna.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– I jämförelse med den analoga undervisningen öppnar de digitala verktygen en enormt stor verktygslåda för att kunna differentiera undervisningen i det oändliga! För mig handlar det alltid om att individanpassa undervisningen vare sig den är analog eller digital. Kommer man in i mitt klassrum så ser man att eleverna jobbar på många olika sätt för att nå målet. Det finns inget rätt eller fel utan det viktiga är att eleverna, utifrån sina förutsättningar kan skapa ett lärande och på bästa möjliga sätt kunna visa sina kunskaper. Det finns inget optimalt digitalt verktyg för att skapa lärande, även om det vore fantastiskt, eller kanske lite tråkigt?

– Det gäller att som lärare vara lite av en detektiv för att ta reda på hur eleven lär sig på bäst sätt. Jag förespråkar inte bara digitala lärverktyg utan för vissa elever fungerar det analoga mycket bättre. Det viktigaste är att elevens lärande hamnar i fokus och att alla får samma möjlighet till kunskap, det är så vi får en likvärdig skola! Att hitta dessa individuella verktyg för eleverna kräver att man arbetar relationellt och lär känna eleverna på djupet, utifrån detta är det sedan lättare att hitta rätt verktyg för rätt elev. Man måste också våga misslyckas, testa ett verktyg för att se om det fungerar! Exempel på differentiering i undervisningen kring examinationer kan exempelvis vara ett eleverna får göra en egen serie (digitalt eller analogt), podd, film (animerad eller filmad), ljudinspelning, filmad redovisning (för de som är rädda att redovisa inför klassen), dans, sång, sharepointsida, instruktionsfilm för barn, teater, spel mm. Det finns differentiering in i det oändliga, så inspirerande!

– Den stora tillgången på olika digitala lärverktyg gör det lätt för mig som lärare att hitta verktyg som utvecklar elevens kreativitet, intresse och engagemang. Det förbereder också eleven på en framtid i ständig förändring.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– I en skola är det en förutsättning att vi arbetar mot samma mål, därför har jag satt ihop en digitaliseringsgrupp på skolan där vi utvecklar den digitala undervisningen på hela skolan. I gruppen finns både yrkeslärare och lärare från de gymnasiegemensamma ämnena representerade vilket är en stor styrka då vi får in perspektiv från hela skolan. Vi använder kommunens övergripande mål för digitaliseringen och bryter ner detta till vår skola, vi diskuterar olika digitala lärverktyg och testar dem i olika undervisningssammanhang. Gruppen håller också i olika kompetensutvecklingsdagar för skolan på temat digitalisering.

– I min roll som IKT pedagog arbetar jag också mot samtliga gymnasieskolor i Södertälje kommun. Jag föreläser på skolorna om IKT ur olika perspektiv med fokus på individanpassning och differentiering. Jag handleder också de olika IKT grupperna på skolorna i olika frågor. Därutöver leder jag den gymnasieövergripande IKT gruppen där vi arbetar mer strukturellt med mål och synliga tecken kring digitaliseringen i kommunen. Jag brukar också föreläsa på kommunövergripande dagar kring digitalisering.

– För mig är det viktigt att sprida de positiva effekterna av mitt arbete över hela Sverige och också internationellt. Jag har bland annat föreläst på SETT, Skolforum, Skolporten och Lärarfortbildning. Mitt mål är också att sprida digitaliseringens fördelar internationellt, speciellt till länder med mindre utvecklad infrastruktur, där tror jag det finns stora fördelar att arbeta digitalt. Just nu befinner jag mig i Kenya på ett barnhem på APL med mina elever. Ett av uppdragen var att just sprida fördelarna med digitala verktyg. Vi hade med oss fem Ipads med pedagogiska appar som fungerar offline då barnhemmet saknar internet. Vilken respons vi fick av både barn och lärare! De ville bara lära mer och mer, sådant fantastiskt engagemang och vilja att lära. För lärarna öppnade detta så många dörrar för att kunna få fler barn att lära sig läsa, skriva och räkna! Kika gärna på ett klipp här

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Det finns väldigt många digitala lärverktyg som tilltalar mig men som jag sagt tidigare så måste man individanpassa, det finns inget som fungerar generellt för en hel elevgrupp. Jag arbetar mycket med digitala escaperooms men detta tilltalar inte alla då elever inte alltid vill tävla. I det fallet kan jag exempelvis göra om frågorna i escaperoomet till inläsningskort till exempel i quizlet eller wordwall, som sagt vi behöver se alla elevers specifika behov.

– Assisterande teknik anser jag dock att alla elever har nytta av, jag använder exempelvis inläsningstjänst för alla mina elever, varför ska bara vissa få dra nytta av det? Jag har sett att alla elever stödjs av att både kunna läsa och lyssna på texten samtidigt. Office365 har även väldigt många fantastiska hjälpmedel för eleverna med bland annat talsyntes som jag ofta använder. Tjänster som edpuzzle och liknande där man kan lägga in löpande frågor i filmer som eleverna tittar på är väldigt effektivt för att få eleverna uppmärksamma på filmen och inte tappa fokus.

– Jag arbetar mycket i olika projekt kring värdeskapande lärande såsom ett hälsoprojekt för seniorer, öppen förskola, rörelseprojekt för skolbarn och utlandspraktik. Här är det viktigt att eleverna dokumenterar fortlöpande och då använder vi OneNote för detta ändamål. Där kan eleverna på olika sätt dokumentera med text, bild, video och ljud. Här finns även olika assisterande teknik för eleverna. Allt blir samlat på ett ställe och det blir tydligt för eleven vad som förväntas av denne. Jag som lärare kan snabbt ge fortlöpande formativ bedömning både på det dokumenterade, men även på direkta insatser under projektet.