Andrey Shupliakov

Foto på sittande man med armarna i kors.

Andrey Shupliakov

Nya Elementar
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en stolt Matematik-, NO- och Tekniklärare som arbetar med årskurs 4-6 på Nya Elementar skola.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– Att arbeta med digitala lärverktyg är att arbeta för inkludering i undervisningen. Det gäller att välja verktyg med omsorg och ändamålsenlighet så de bidrar till kvalitén på undervisningen för eleven. Alla i mitt klassrum har tillgång till anpassningar som uppläsning, videogenomgångar och tydliga instruktioner. Därmed slipper anpassningarna bli utpekande. Med rätt hårdvara ges även en större möjlighet att variera sättet eleverna visar vad de lärt sig och hur de tänker. Målet är att eleverna så ofta som möjligt redovisar sitt lärande multimodalt. Med andra ord, inte bara i skrift och i tal utan också med musik, drama, kreativitet och programmering.

Några exempel:
– I mitt klassrum blandar vi in musik som ett minnesverktyg, exempelvis att eleverna får skapa musik till varje planet i solsystemet eller att de komponerar hip hop till multiplikationstabellen.

– Mina elever blandar in drama i undervisningen med hjälp av kameran på deras platta eller enbart externa mikrofoner i olika film- och ljudredigeringsprogram. Vi gör filmtrailers, reklamfilmer och poddar som lyfter elevernas engagemang och gör kunskapsstoffet mer lustfyllt

– Spelifierat lärande tycker de allra flesta elever är toppen. Exempelvis, Minecraft där mina elever kan bygga och visualisera kunskaperna. Några exempel på vad vi byggt är: vattenreningsverk, hållfasta byggnader och rymdskepp. Genom denna metod behöver eleverna fundera hur de ska bygga på de allra minsta detaljerna och på så vis kommer kunskaperna om begreppen.

– Programmering är något jag är väldigt passionerad över. Med blockprogrammering kan eleverna  träna på många förmågor som de kommer att behöva i framtiden. Bland annat, datalogiskt tänkande som är en problemlösningsprocess som utvecklar barnens färdighet i att ge detaljerade instruktioner, bryta ner problem i mindre delar, hitta mönster, designa algoritmer och tänka kritiskt på den digitala miljön de befinner sig i. I mitt klassrum använder sig eleverna av programmering som ett redovisningsalternativ eller ett sätt att hitta kreativa sätt att lösa skoluppgifter.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag arbetar på en skola med ett starkt kollegialt samspel. Vi lär oss av varann och räds inte av att dela med oss. Vi har även en kultur av öppenhet och ser oss själva som lagspelare där alla har värdefulla infallsvinklar. Jag är medlem i min skolas digitala undervisningsråd där vi arbetar med att höja kvalitén på undervisning som innehåller digitala moment. Dessutom håller vi ständigt workshops och erfarenhetsutbyte för att stärka hela personalstyrkans digitala kompetens.

– Mitt mål är att vara med och utveckla hela svenska skolan och hoppas att fortsätta att göra det under hela min karriär. Förra året var jag med som föreläsare på SETT-mässan, Advania och forskardialog på Guldäpplet.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Digitala verktyg kan också vara ett sätt att öppna möjligheter till alternativa arbetssätt för att nå eleverna. Jag hade ett samarbete med EdAider i flera år där jag testade en ny programvara som gav mig möjlighet att analysera elevers mående under dagen. Applikationen hjälpte mig att synliggöra och analysera varför vissa elever är trötta eller mindre motiverade en viss tid på dygnet, hur lektionen upplevdes, vad de lärde sig respektive vill veta mer efter lektionen. Det resulterade i att jag kunde ha en öppnare dialog med eleverna, förebygga konflikter och skapa en tryggare skolmiljö.

– Jag vill också lyfta fram NTA (Natur och teknik för alla) som är ett material och arbetssätt som ger undervisande lärare möjlighet att erbjuda likvärdig undervisning i naturvetenskap för alla barn i Sverige. Varje år utbildar jag lärare i ett digitalt NTA-tema om Rymden. Syftet är att dessa lärare sedan inspirerar sina elever till ett livslångt lärande och nyfikenhet, främst inom det naturvetenskapliga fältet.