Anette Hölttä

foto Anette Hölttä

Anette Hölttä

Wisbygymnasiet
Region Gotland

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en 56-årig gotländska som är utbildad språklärare. Jag har tidigare undervisat på högstadiet i spanska, svenska, engelska och sva men jobbar sedan augusti på Wisbygymnasiets introduktionsprogram med svenska som andraspråk.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– Jag använder digitala hjälpmedel för att individanpassa arbetsuppgifter och arbetssätt. Eleverna jobbar med samma uppgift men stöttningen kan se olika ut. Det kan handla om startmeningar, översättning till modersmålet för förförståelse, lyssna på egen text, bildstöd eller diktering för att få ner text på skärmen för att nämna några sätt. När digitala hjälpmedel används på rätt sätt kan jag lättare möta eleven på rätt nivå för inlärning och progression. Eleven vet ofta inte själv vilka hjälpmedel och möjligheter som finns så att nyfiket utforska tillsammans brukar vara gynnsamt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– För tillfället jobbar jag i ett mindre sammanhang där vi är två lärare med elever med olika språkliga kunskaper. Vi har precis startat vår gemensamma digitala utveckling och jag ser fram emot att vi stöttar varandra även på detta plan. Kollegan har redan nyfiket nosat på Teams och Onenote.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag uppskattar Onenote eftersom det har så många möjligheter. Jag delar ut en arbetsyta och kan där lägga i princip allt; länkar, bilder, text och arbetsuppgifter. Eleverna hämtar upp i sin egen Klassanteckningsbok med flikar. Det är lätt att hitta det jag har distribuerat. Här kan jag också individanpassad genom att dela ut olika saker.

– Det jag tycker mest om är att elevernas texter syns i produktion i realtid. Jag kan sitta vid datorn och se deras texter skapas. Vad tvekar eleven någonstans? Vad behöver hen för stöd nu? Sen finns det sparat automatiskt och eleverna behöver inte skicka något på mejl eller riskera att tappa bort sin text. Jag kan också göra grupper så att de kan samarbeta och anteckna tillsammans. Onenote har förändrat mitt sätt att undervisa och om eleverna använder de hjälpmedel som finns, blir deras texter bättre. Avancerad läsare och stavningsprogrammet räcker långt. Texten ska inte ha några röda understrykningar för då är den inte klar.