Anette Trankell

Foto på Anette Trankell

Anette Trankell

Brunnsberga förskola
Helsingborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förskollärare och arbetar med mina två kollegor på en 4–5 årsavdelning. Undervisningen sker till största del utomhus året runt då vi använder hela staden som vår lärmiljö. Vi har tidigare brottats med hur vi skulle kunna erbjuda barnen att utforska de digitala verktygen i utomhusmiljön och därigenom utveckla sin digitala kompetens.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– De digitala verktygen kompletterar annat material som böcker, pennor, penslar med mera. Varje barn är unikt och lär på sitt sätt. Vårt arbete är att vara lyhörd för dessa olika sätt och möta barnen i deras behov och intresse. Att kunna erbjuda barnen olika möjligheter, analogt och/eller digitalt, är en självklarhet för att barnen ska kunna utveckla sin kunskap.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har en IKT-ansvarig i området som bland annat handleder både enskilt och i barngrupp samt utforskar nya appar som kan utveckla barnens och även pedagogernas kompetens. Med stöd och inspiration från vår pedagogiska handledare har filmfestival anordnats. Alla 14 avdelningar i vårt område har gjort filmer tillsammans med barnen som sedan visats för varandra på en biosalong.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– I vår uteverksamhet är iPad det verktyg som används mest. Då väder och vind ibland kan ”ställa till” undervisningen med böcker och ”papper och penna” så kan barnen alltid använda iPaden till att till exempel rita, skriva, läsa och utforska naturen runt omkring dem. Barnen fotograferar sina upptäckter, de söker fakta kring det de upptäckt och spelar även in sina röster så att deras tankar och funderingar sparas. Appar som barnen använder förutom kamera och röstmemo är Sketches School och Green Screen.