Angelica Kny Vesterlund

Foto på Angelica Kny Vesterlund

Angelica Kny Vesterlund

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har jobbat som gymnasielärare i 18 år och jobbar nu på Barn- och fritidsprogrammet med att utbilda personliga tränare och gruppträningsinstruktörer. Utöver det undervisar jag elever som läser på Dragonskolans idrottsgymnasium.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– Till många av mina examinationsuppgifter får eleverna välja examinationsform. Eleverna examineras på samma kunskapskrav men själva examinationen ser olika ut. Det kan vara allt ifrån ett skriftligt arbete, en muntlig presentation till ett seminarium eller ett traditionellt prov. Eleverna kan då välja den examinationsform som passar dem bäst. Men med det sagt så får eleverna inte alltid välja själva. Om jag ser att en elev valt samma typ av examination två gånger i rad, har jag en dialog med eleven där vi diskuterar framtida examinationer. Lumafusion är ett verktyg jag använder tillsammans med eleverna. Både Digiexam och Lumafusion – där elever skapar filmer, är några exempel på digitala verktyg som jag använder vid examinationstillfällen.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag upplever att många på vår skola är väldigt generösa när det gäller att dela med sig av tips eller material de skapat. Detta bidrar till att många lärare vågar prova något nytt och det bidrar också till att samarbetet mellan oss kollegor ökat. Jag upplever att det i sin tur har lett till ett ännu mer öppet, hjärtligt och positivt klimat oss kollegor emellan.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– När jag undervisar till exempel anatomi där det handlar om att lära sig många nya latinska begrepp jobbar jag ofta med glosor.eu där eleverna kan spela olika spel för att lära sig begreppen, spel som jag skapat. Jag har även skapat kortspel som eleverna spelar, memory osv. Eleverna har även själva varit med och skapat dessa spel, letat bilder på skelettdelar, muskler osv. Att involvera eleverna i lärandet är en nyckel för utveckling och måluppfyllelse.