2020

Emelie Hahn

vinnare av Guldäpplet 2020
Uppsala

Presentation

Presentation av Emelie Hahn

Emelie Hahn, lärare i tyska och So-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala. 

Juryns motivering:
”För ett målmedvetet arbete med att utveckla språklig och kulturell kompetens liksom digital kompetens och omvärldskunskap hos eleverna. Emelie inspirerar eleverna till delaktighet och till kontakt med elever i andra länder, upplevelser och erfarenheter som många annars inte får.

Elevernas lärande utvecklas och förstärks med ökade möjligheter att lyckas och att nå sina individuella mål. Hon är starkt drivande i sin egen skola och inspirerar kollegor, både i lokala, nationella och internationella sammanhang.”  

Guldäpplets forskardialog
Emelie presenterade sitt arbete i Guldäpplets forskardialog hösten 2020.
Tema: Världen i klassrummet genom digitaliseringens möjligheter
Se webbinariet i efterhand

Pernilla Abrahamsson och Mia Lägnert

2:a pris Guldäpplet 2020
Karlshamn

Presentation

Presentation av Pernilla Abrahamsson och Mia Lägnert

Pernilla Abrahamsson, lärare i Ma/NO/TK och Mia Lägnert, SO-lärare, på Norrevångskolan i Karlshamn.

Juryns motivering:
”Med ett innovativt sätt att arbeta nära lokalsamhället, såsom modellbygge i 3D av Karlshamn utvecklat till ett demokratiprojekt, motiverar de eleverna till kunskap om teknik och samhälle – på riktigt.

Professionella digitala verktyg, ritverktyg och 3D-skrivare används på ett genomtänkt sätt. Med utrymme för kreativa processer blir fler flickor intresserade av teknikämnet. Deras ämnesöverskridande arbetssätt har fått spridning i skolan och delats nationellt och även internationellt.”

Guldäpplets forskardialog
Mia och Pernilla presenterade sitt arbete vid Guldäpplets forskardialog i december 2020.
Tema: Teknik och samhälle – med 3D och demokratifrågor i ämnesöverskridande projekt
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand

Linda Bjällerstedt och Sara Bergström

2:a pristagare Guldäpplet 2020
Västerås

Presentation

Presentation av Linda Bjällerstedt och Sara Bergström

Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås.

Juryns motivering:
”Med barnkonventionen och läroplanen i ryggen kombinerar de drama, musik och dans, när de tar upp stora som små frågor tillsammans med hela barngruppen.

De skapar inspirerande och lustfyllda lärmiljöer där det digitala ger utrymme för barnens nyfikenhet och förstärker både lek och lärande. Barnen upptäcker, utforskar, laborerar, tränar, diskuterar, analyserar, jämför och värderar. Frågor och källkritik får plats även bland de allra yngsta. Med ett aktivt arbete lokalt liksom i olika nätkanaler sprids deras arbetssätt.”

På Guldäpplets dag, i samband med prisutdelningen av Guldäpplet, presenterade Linda och Sara sitt arbete, och därefter hade de en dialog med Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet. Linda och Sara presenteras av Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet och medlem av Guldäpplets jury.

Linda och Sara medverkade i Guldäpplets forskardialog hösten 2020 i ett samtal med Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet: Lek, lärande och digitala verktyg – små röster och stora frågor

Alla Sveriges lärare

Guldäpplejuryns särskilda pris 2020
Hela landet

Presentation

Presentation av Alla Sveriges lärare

Det är ett speciellt år i år. Lärare runt om i landet har visat en imponerande förmåga att anpassa undervisningen och bemästra situationer med allt från undervisning helt digitalt till kombinationer av undervisning i klassrummet och online. Nu hyllar vi de fantastiska insatser som lärare och skolor gjort i år, byggt på den grund som lagts under många års arbete med infrastruktur och digital skolutveckling.

Guldäpplets jury beslutat att juryns Särskilda Pris 2020 tilldelas alla Sveriges lärare ”för att de i en mycket pressad situation klarat av att möta den förändrade undervisningssituationen, med kombinationer av undervisning i klassrummet och online och med utnyttjande av digitala resurser.

Några av Sveriges lärare möter du i dessa videointervjuer som gjordes inför Guldäpplets dag 2020.