2014

Jacob Möllstam

2:a pris Guldäpplet 2014
Partille kommun

Presentation

Presentation av Jacob Möllstam

Jacob Möllstam, lärare i matematik, svenska, NO och engelska i grundskolans tidigare år (F-6) och IT-pedagog, Jonsereds skola, Partille kommun, mottog delat 2:a pris i Guldäpplet 2014.

Juryns motivering:
I klassrummet arbetar Jacob med att förnya och förändra elevers lärande med hjälp av IT genom att möta elever med nyfikenhet och respekt där de befinner sig och vara en lärare som deltar i elevers lärande. Han är en av föregångarna när det gäller att använda sociala medier och sociala spel i undervisningen för att möta eleverna där de är och att göra skolarbetet mer relevant. Jacob inspirerar både egna elever och många kollegor runt om i landet.

Läs mer: Involvera elevernas verktyg i undervisningen, intervju med Jacob Möllstam

Ylva Pettersson

Guldäpplejuryns särskilda pris 2014
Skara

Presentation

Presentation av Ylva Pettersson

Ylva Pettersson, lärare och programansvarig för estetiska programmet på Katedralskolan i Skara vann Guldäpplejuryns särskilda pris för sitt långvariga arbete kring Wikipedia som pedagogiskt projekt och kring Wikimedia.

Jurys motivering:
Hon har utmanat elever i skarpa uppdrag kring Wikipedia, som fött engagemang ochbekräftelse hos eleverna och samtidigt bidragit till en öppen global resurs. Ylva har bidragit till ett bredareprojekt kring Wikimedia som ett ideellt och öppet verktyg för skolor, som en resurs för delande av material, nationellt och globalt.

Läs mer: – Jag har fått lära mig att släppa taget och lita på eleverna, intervju med Ylva Pettersson

Karin Nygårds

vinnare Guldäpplet 2014
Stockholm

Presentation

Presentation av Karin Nygårds

Karin Nygårds, lärare i svenska och svenska som andraspråk på Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad, Stockholms kommun, vinnare av Guldäpplet 2014.

Juryns motivering:
Karin Nygårds ger eleverna verktyg för att behärska sin digitala miljö. Hon har gjort stora insatser för att lyfta digitalkunskap i undervisningen, med verklighetsanknutna uppgifter. Det ska vara viktigt och på riktigt och eleverna ska utmanas. Hon bidrar till att förnya debatten kring digitaliseringen i skolan och är en viktig röst i den aktuella diskussionen om skolans utveckling.”

Läs mer:
Kod och digitalkunskap på schemat, reportage med Karin Nygårds och elever på Sjöstadsskolan

Läraren som fick upp ögonen för kod, intervju med Karin Nygårds

Ulrika Jonson

2:a pris Guldäpplet 2014
Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Ulrika Jonson

Ulrika Jonson, grundskollärare och specialpedagog på Vallaskolan, Södertälje kommun, mottog delat 2:a pris i Guldäpplet 2014.

Jurys motivering:
Ulrika är specialpedagogen som prövar nya lösningar och olika typer av stöd som kan hjälpa varje elev att lära och utvecklas, från vars ochens specifika utgångspunkt. Hon är en mångsidig användare av IT, från ”skriva sig till läsning”, till blogg ellerflippat klassrum och arbetar med fokus på inkludering av alla elever, språkutveckling och lärande, med anknytning till läroplanen och till forskning om lärande i olika former. Hon bloggar flitigt och fortbildar kollegori den egna kommunen och över hela landet.”

Läs mer: Skolan ska ge alla – elever och lärare – möjlighet att lyckas intervju med Ulrika Jonson