Ulrika Jonson

Foto Ulrika Jonson

Ulrika Jonson

2:a pris Guldäpplet 2014
Södertälje kommun

Presentation

Ulrika Jonson, grundskollärare och specialpedagog på Vallaskolan, Södertälje kommun, mottog delat 2:a pris i Guldäpplet 2014.

Jurys motivering:
Ulrika är specialpedagogen som prövar nya lösningar och olika typer av stöd som kan hjälpa varje elev att lära och utvecklas, från vars ochens specifika utgångspunkt. Hon är en mångsidig användare av IT, från ”skriva sig till läsning”, till blogg ellerflippat klassrum och arbetar med fokus på inkludering av alla elever, språkutveckling och lärande, med anknytning till läroplanen och till forskning om lärande i olika former. Hon bloggar flitigt och fortbildar kollegori den egna kommunen och över hela landet.”

Läs mer: Skolan ska ge alla – elever och lärare – möjlighet att lyckas intervju med Ulrika Jonson