2022

Anders Enström

Vinnare av Guldäpplet 2022
Huddinge

Presentation

Presentation av Anders Enström

Anders Enström, förstelärare i digitalisering, lärare i MA/NO/TK på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge

Juryns motivering:
”För att sätta NO-ämnena i en verklig kontext och sträva efter att göra MA/NO/TK konkret och kreativt. Med hjälp av digitala verktyg skapas ett lärande som är individuellt anpassat och inkluderande. Anders inspirerar både elever och kollegor med sin glädje och delar kontinuerligt med sig av sina kunskaper till kollegor, både på den egna skolan och nationellt. Han vill ge alla elever rätten att lyckas oavsett förutsättningar.”

Pernilla Andersson

2:a pris Guldäpplet 2022
Eksjö

Presentation

Presentation av Pernilla Andersson

Pernilla Andersson, lärare och verksam på ekonomiprogrammet, Eksjö gymnasium.

Juryns motivering:

”För ett engagerande arbetssätt som involverar eleverna i allt från planering till utvärdering av nya arbetsområden och deras arbete i projekt med andra elever, lärare och omvärld. Elevernas delaktighet i hela lärprocessen bidrar till att undervisningen blir angelägen och meningsfull. De utforskar och lär tillsammans med Pernilla och delar framgångar och misslyckanden och elevernas nyfikenhet och deras mod att våga pröva nytt stimuleras, de blir entreprenörer”

 

Martin Howe

2:a pris Guldäpplet 2022
Borlänge

Presentation

Presentation av Martin Howe

Martin Howe, förstelärare, mellanstadielärare på Paradisskolan och utvecklare Borlänge kommuns skolor.

Juryns motivering:
”För ett arbete med en vilja och ett driv att utveckla och anpassa digitala verktyg och undervisning efter varje elevs behov och med målet att väcka intresset för eget livslångt lärande, och att involvera vårdnadshavare. Martin bidrar också till det kollegiala utbytet i skolan, i kommunen och nationellt och har modet att tänka utanför boxen och prova nya vägar vilket väcker nyfikenhet och kreativitet.”

IKT-nätverket för förskolan, Södertälje kommun

Guldäpplejuryns särskilda pris 2022

Presentation

Presentation av IKT-nätverket för förskolan, Södertälje kommun

IKT-nätverket för förskolan, Södertälje kommun

Juryns motivering:

”För den brett förankrade, djupa och forskningsanknutna, kollegiala samverkan man utvecklat kring lärandet för barnen i förskolan, med digitala verktyg. Man visar styrkan i att utveckla och utvecklas tillsammans, systematiskt och långsiktigt. Den gemensamma grunden för förskolan i Södertälje med bland annat en kunskapsbank med filmer och goda exempel ger stöd till all personal i kommunens förskolor. Den visar hur de digitala verktygen gör nytta i förskolans lärmiljöer med målet att skapa en likvärdig lärmiljö, digital som analog, för att rusta barnen för framtiden.”