IKT-nätverket för förskolan, Södertälje kommun

foto grupp i trappa

IKT-nätverket för förskolan, Södertälje kommun

Guldäpplejuryns särskilda pris 2022

Presentation

IKT-nätverket för förskolan, Södertälje kommun

Juryns motivering:

”För den brett förankrade, djupa och forskningsanknutna, kollegiala samverkan man utvecklat kring lärandet för barnen i förskolan, med digitala verktyg. Man visar styrkan i att utveckla och utvecklas tillsammans, systematiskt och långsiktigt. Den gemensamma grunden för förskolan i Södertälje med bland annat en kunskapsbank med filmer och goda exempel ger stöd till all personal i kommunens förskolor. Den visar hur de digitala verktygen gör nytta i förskolans lärmiljöer med målet att skapa en likvärdig lärmiljö, digital som analog, för att rusta barnen för framtiden.”

Video