Ulrica Elisson Grane

Foto Ulrica Elisson Grane

Ulrica Elisson Grane

vinnare av Guldäpplet 2021
Leksand

Presentation

Ulrica Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och digitaliseringsutvecklare i Leksand.

Juryns motivering:

”För ett fokus på att skapa en stödjande, tillgänglig och motiverande lärmiljö. med ett klassrum där både miljö och undervisning är genomtänkt i varje detalj och digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel finns tillgängliga för alla som behöver det. Hon skapar en undervisning tillgänglig för alla, på lika villkor och är en oförtröttlig inspiratör, digitaliseringsutvecklare och skapare av material som hon delar med sig av till andra genom workshops, föreläsningar och sociala medier. Ulrica får mycket energi av utbytet med kollegor över hela landet och möter ett starkt gensvar även nationellt.”

Intervju med Ulrica Elisson Grane i samband med nomineringen till Guldäpplet.

Ulrica medverkade i Guldäpplets forskardialog hösten 2020.i ett samtal med Åke Grönlund, professor Örebro universitet: Motiverande arbetssätt och differentierad undervisning

 

Video