Helen Larsson

Foto Helen Larsson

Helen Larsson

2:a pris Guldäpplet 2021
Jönköping

Presentation

Helen Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan (grundsärskola) F-6, och it-pedagog på skolan, Jönköping

Juryns motivering:

”För sitt ”digiloga” arbete, analogt såväl som digitalt, genom vilket hon utvecklar undervisningen för att ge alla elever möjlighet att nå målen. Hon ger eleverna en verktygslåda av stödfunktioner där eleverna väljer de stöd de behöver – på så vis skapas normen att alla är olika, och att det är helt okej. För kollegorna startade Helen sin ”IT-terapi” där kollegorna kan utbyta erfarenheter och få hjälp med frågor och problem kring digitala verktyg. Aktiv även i det kollegiala samarbetet på sin arbetsplats och i kommunala nätverk bidrar hon starkt i vida kretsar till att utveckla både arbetssätt och nya tänkesätt”

Intervju med Helen Larsson i samband med nomineringen till Guldäpplet

 

Video